Grampmaster

Updated 11:32pm

None.

None.

Grampy (1)
(bye) (16)
Henry (9) 85
Lukas (8) 96
Bailey (5) 84
Buddy (12) 77
Finley (13) 87
Grammy (4) 109
Markus (3)
(bye) (14)
Sophie (11) 91
Melanie (6) 86
Adam (7) 86
Ginger (10) 95
(bye) (15)
Mommy (2)
Grampy (1) 109
Lukas (8) 68
Bailey (5) 94
Grammy (4) 97
Markus (3) 104
Sophie (11) 73
Ginger (10) 84
Mommy (2) 102
Grampy (1) 105
Grammy House
Grammy (4) 102
Markus (3) 96
Mommy Hoise
Mommy (2) 95
Grampy (1) 110
Pool
Markus (3) 106
Grampy (1)

1st

  Grampy (1)

2nd

  Markus (3)

Final

Grampy (1) 110 W vs.
Markus (3) 106 L Pool 01:12

Semi-finals

Grampy (1) 105 W vs.
Grammy (4) 102 L Grammy House 14:07

Markus (3) 96 W vs.
Mommy (2) 95 L Mommy Hoise 12:49

Quarter-finals

Bailey (5) 94 L vs.
Grammy (4) 97 W 03:40

Ginger (10) 84 L vs.
Mommy (2) 102 W 03:21

Grampy (1) 109 W vs.
Lukas (8) 68 L 04:04

Markus (3) 104 W vs.
Sophie (11) 73 L 03:43

Round 1

(bye) (15) L vs.
Mommy (2) W 04:07

Adam (7) 86 L vs.
Ginger (10) 95 W 05:05

Bailey (5) 84 W vs.
Buddy (12) 77 L 04:38

Finley (13) 87 L vs.
Grammy (4) 109 W 06:17

Grampy (1) W vs.
(bye) (16) L 04:07

Henry (9) 85 L vs.
Lukas (8) 96 W 05:48

Markus (3) W vs.
(bye) (14) L 04:07

Sophie (11) 91 W vs.
Melanie (6) 86 L 03:41

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20