Carrom Tournament 2016

Updated 1:36am

Round 1

Utsav Naik vs.
Dhiren Naik 17:17:26

Round 1

Dhaval Bapo vs.
Dharmesh Naik

Gaurav Mistry vs.
Sanket Mistry

Kevalmamo vs.
Umang Desai

Pareshkaka vs.
Amit Naik

Dhaval Bapo

Dharmesh Naik

Arunkaka x

Kushsl Naik

Utsav Naik

Dhiren Naik

Gaurav Mistry

Sanket Mistry

Kamal Rawal

Akshay Naik x

Jay x

Jigar Goti

Raj Naik x

Gaurang Joshi

Amit V Naik

Urmil Joshi x

Kevalmamo

Umang Desai

Dharit

Chetan Joshi x

Narenkaka x

Pragnesh Naik

Thakorbapa

Mihir Naik x

Nirav Naik

Raj Mistry x

Ujjaval Joshi

Rajesh Naik x

Sanjay Naik

B x

Anilkaka x

Parth Naik

Pareshkaka

Amit Naik

Ashish Rawal

Jaydeep Naik x

Pragnesh Naik

Jigar Goti x

Thakorbapa x

Kushsl Naik

Sanjay Naik x

Ashish Rawal

Utsav Naik x

Kamal Rawal

Amit Naik x

Parth Naik

Dharmesh Naik

Gaurang Joshi x

Round 2

Amit Naik L vs.
Parth Naik W 13:20

Dharmesh Naik W vs.
Gaurang Joshi L 13:41

Pragnesh Naik W vs.
Jigar Goti L 07:30

Sanjay Naik L vs.
Ashish Rawal W 10:00

Thakorbapa L vs.
Kushsl Naik W 16:06

Utsav Naik L vs.
Kamal Rawal W 09:07

Round 1

Amit V Naik W vs.
Urmil Joshi L 11:02

Anilkaka L vs.
Parth Naik W 00:05

Arunkaka L vs.
Kushsl Naik W 28:21

Ashish Rawal W vs.
Jaydeep Naik L 00:08

Dharit W vs.
Chetan Joshi L 00:06

Jay L vs.
Jigar Goti W 00:06

Kamal Rawal W vs.
Akshay Naik L 06:26

Narenkaka L vs.
Pragnesh Naik W 00:05

Nirav Naik W vs.
Raj Mistry L 10:57

Raj Naik L vs.
Gaurang Joshi W 00:05

Sanjay Naik W vs.
B L 00:05

Thakorbapa W vs.
Mihir Naik L 09:35

Ujjaval Joshi W vs.
Rajesh Naik L 00:05

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20