Regatta 2017

Updated 11:52am

None.

Round 1

2 vs.
20-Hayden Luttman

3-Alex Farina vs.
5-Hayden Hall

4-Brayton Pollard vs.
48-Jackson Herold

55-Luke Appleby vs.
8-Luke Swift

77-Elijah Huff vs.
11-Jayden Chance

Winners 1

2-RJ Buchanan vs.
100-Weston Chance

66-Tony Huff vs.
90-Bryce Kyphoa

888-Bobby Blazer vs.
7-Issac Lock

Scroll to the right to view bracket. →

189-Davis Dwyer
(bye)
4-Brayton Pollard
48-Jackson Herold
66-Tony Huff
(bye)
(bye)
90-Bryce Kyphoa
1-Aiden Buchanan
(bye)
77-Elijah Huff
11-Jayden Chance
3-Alex Farina
5-Hayden Hall
(bye)
17-Maverick Smith
21-Ashton Smith
(bye)
2
20-Hayden Luttman
2-RJ Buchanan
(bye)
(bye)
100-Weston Chance
888-Bobby Blazer
(bye)
(bye)
7-Issac Lock
55-Luke Appleby
8-Luke Swift
(bye)
22-Alex Pitts
189-Davis Dwyer
A
66-Tony Huff
B
90-Bryce Kyphoa
1-Aiden Buchanan
C
D
17-Maverick Smith
21-Ashton Smith
E
2-RJ Buchanan
F
100-Weston Chance
888-Bobby Blazer
G
7-Issac Lock
H
22-Alex Pitts
I
J
K
L
M
N
O
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
H
(bye)
G
F
E
D
(bye)
C
(bye)
B
A
J
I
L
K
N
M
O

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20