ACO St. George Major - World Singles

Updated 2:51am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Jeff Link (1)
(bye) (32)
Zane Wilson (17) 21
1
Chad Williams (16) 3
Gabriel Reyes (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Dave Provost (8)
Mark Speigel (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Kody Layton (12)
Brycen Bybee (13)
(bye) (20)
(bye) (29)
William Howell (4)
Erik Hubbard (3)
(bye) (30)
(bye) (19)
Whittney Martinez (14)
Tommy Hackney (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Dave McDade (6)
Tony Nix (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Patrick Sandridge (10)
Anthony Malino (15) 21
3
Brandon Cutler (18) 19
(bye) (31)
Frank Geers (2)
Jeff Link (1) 21
A
4
Zane Wilson (17) 7
Gabriel Reyes (9) 7
B
2
Dave Provost (8) 21
Mark Speigel (5)
C
6
Kody Layton (12) 21
Brycen Bybee (13) 21
D
9
William Howell (4) 15
Erik Hubbard (3) 21
E
8
Whittney Martinez (14) 9
Tommy Hackney (11) 3
F
4
Dave McDade (6) 21
Tony Nix (7) 21
G
Center Court
Patrick Sandridge (10) 20
Anthony Malino (15) 21
H
4
Frank Geers (2) 3
Jeff Link (1) 21
I
9
Dave Provost (8) 1
Kody Layton (12) 13
J
Center Court
Brycen Bybee (13) 21
Erik Hubbard (3) 21
K
5
Dave McDade (6) 20
Tony Nix (7) 21
L
3
Anthony Malino (15)
Jeff Link (1) 21
M
Center Court
Brycen Bybee (13) 8
Erik Hubbard (3) 21
N
3
Tony Nix (7) 19
Jeff Link (1) 21
O
1
Erik Hubbard (3) 9
Jeff Link (1) 21
6
Mark Speigel (5) 12
Jeff Link (1)
(bye) (32)
Chad Williams (16)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
(bye) (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
(bye) (19)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
Brandon Cutler (18)
(bye) (31)
Chad Williams (16) 21
H
2
Frank Geers (2) 14
(bye) (25)
G
Patrick Sandridge (10)
(bye) (21)
F
Tommy Hackney (11)
(bye) (29)
E
Whittney Martinez (14)
(bye) (19)
D
William Howell (4)
(bye) (27)
C
Mark Speigel (5)
(bye) (23)
B
Gabriel Reyes (9)
Brandon Cutler (18) 4
A
6
Zane Wilson (17) 21
Chad Williams (16) 5
4
Patrick Sandridge (10) 21
Tommy Hackney (11) 21
1
Whittney Martinez (14) 12
William Howell (4) 13
3
Mark Speigel (5) 21
Gabriel Reyes (9) 15
9
Zane Wilson (17) 21
Patrick Sandridge (10) 21
J
3
Kody Layton (12) 3
Tommy Hackney (11) 21
I
1
Dave Provost (8) 7
Mark Speigel (5) 21
L
5
Anthony Malino (15) 1
Zane Wilson (17) 21
K
2
Dave McDade (6) 16
Patrick Sandridge (10) 21
4
Tommy Hackney (11) 16
Mark Speigel (5) 21
3
Zane Wilson (17) 9
Patrick Sandridge (10) 21
N
2
Tony Nix (7) 4
Mark Speigel (5) 21
M
8
Brycen Bybee (13)
Patrick Sandridge (10)
7
Mark Speigel (5)
Mark Speigel (5)
O
2
Erik Hubbard (3)
Mark Speigel (5)

1st

  Jeff Link (1)

2nd

  Mark Speigel (5)

3rd

  Erik Hubbard (3)

4th

  Patrick Sandridge (10)

5th

  Tony Nix (7)

  Brycen Bybee (13)

7th

  Tommy Hackney (11)

  Zane Wilson (17)

9th

  Kody Layton (12)

  Dave Provost (8)

  Anthony Malino (15)

  Dave McDade (6)

13th

  Chad Williams (16)

  Whittney Martinez (14)

  William Howell (4)

  Gabriel Reyes (9)

17th

  Frank Geers (2)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  (bye) (29)

  (bye) (19)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  Brandon Cutler (18)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (20)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (31)

Final

Jeff Link (1) 21 W vs.
Mark Speigel (5) 12 L 6 02:43:33

Elimination Final

Mark Speigel (5) W vs.
Erik Hubbard (3) L 2 16:56

Elimination Semi-final

Patrick Sandridge (10) L vs.
Mark Speigel (5) W 7 15:56

Winners Final

Jeff Link (1) 21 W vs.
Erik Hubbard (3) 9 L 1 06:08

Elimination 6

Mark Speigel (5) 21 W vs.
Brycen Bybee (13) L 8 07:40

Patrick Sandridge (10) 21 W vs.
Tony Nix (7) 4 L 2 12:06

Elimination 5

Mark Speigel (5) 21 W vs.
Zane Wilson (17) 9 L 3 17:07

Patrick Sandridge (10) 21 W vs.
Tommy Hackney (11) 16 L 4 15:07

Winners Semi-finals

Erik Hubbard (3) 21 W vs.
Tony Nix (7) 19 L 3 18:05

Jeff Link (1) 21 W vs.
Brycen Bybee (13) 8 L Center Court 19:54

Elimination 4

Mark Speigel (5) 21 W vs.
Anthony Malino (15) 1 L 5 13:11

Patrick Sandridge (10) 21 W vs.
Kody Layton (12) 3 L 3 13:31

Tommy Hackney (11) 21 W vs.
Dave Provost (8) 7 L 1 12:18

Zane Wilson (17) 21 W vs.
Dave McDade (6) 16 L 2 18:38

Elimination 3

Chad Williams (16) 5 L vs.
Patrick Sandridge (10) 21 W 4 08:53

Gabriel Reyes (9) 15 L vs.
Zane Wilson (17) 21 W 9 18:35

Tommy Hackney (11) 21 W vs.
Whittney Martinez (14) 12 L 1 19:44

William Howell (4) 13 L vs.
Mark Speigel (5) 21 W 3 15:48

Winners 2

Erik Hubbard (3) 21 W vs.
Dave McDade (6) 20 L 5 16:07

Jeff Link (1) 21 W vs.
Dave Provost (8) 1 L 9 06:18

Kody Layton (12) 13 L vs.
Brycen Bybee (13) 21 W Center Court 19:34

Tony Nix (7) 21 W vs.
Anthony Malino (15) L 3 07:44

Elimination 2

(bye) (19) L vs.
William Howell (4) W 32:59

(bye) (21) L vs.
Tommy Hackney (11) W 20:25

(bye) (23) L vs.
Gabriel Reyes (9) W 24:59

(bye) (25) L vs.
Patrick Sandridge (10) W 25:22

(bye) (27) L vs.
Mark Speigel (5) W 21:20

(bye) (29) L vs.
Whittney Martinez (14) W 20:47

Brandon Cutler (18) 4 L vs.
Zane Wilson (17) 21 W 6 17:07

Chad Williams (16) 21 W vs.
Frank Geers (2) 14 L 2 17:06

Elimination 1

(bye) (20) L vs.
(bye) (29) W 05:21

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 05:22

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 05:21

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 05:21

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 05:21

(bye) (30) L vs.
(bye) (19) W 05:21

(bye) (32) L vs.
Chad Williams (16) W 20:04

Brandon Cutler (18) W vs.
(bye) (31) L 29:19

Winners 1

Anthony Malino (15) 21 W vs.
Frank Geers (2) 3 L 4 13:09

Brycen Bybee (13) 21 W vs.
William Howell (4) 15 L 9 25:42

Erik Hubbard (3) 21 W vs.
Whittney Martinez (14) 9 L 8 13:44

Gabriel Reyes (9) 7 L vs.
Dave Provost (8) 21 W 2 17:12

Jeff Link (1) 21 W vs.
Zane Wilson (17) 7 L 4 19:18

Mark Speigel (5) L vs.
Kody Layton (12) 21 W 6 14:41

Tommy Hackney (11) 3 L vs.
Dave McDade (6) 21 W 4 13:34

Tony Nix (7) 21 W vs.
Patrick Sandridge (10) 20 L Center Court 17:52

Round 1

(bye) (19) L vs.
Whittney Martinez (14) W 05:20

(bye) (21) L vs.
Kody Layton (12) W 05:20

(bye) (23) L vs.
Patrick Sandridge (10) W 05:20

(bye) (25) L vs.
Dave Provost (8) W 05:21

(bye) (27) L vs.
Dave McDade (6) W 05:20

(bye) (29) L vs.
William Howell (4) W 05:20

(bye) (31) L vs.
Frank Geers (2) W 05:21

Anthony Malino (15) 21 W vs.
Brandon Cutler (18) 19 L 3 22:57

Brycen Bybee (13) W vs.
(bye) (20) L 05:20

Erik Hubbard (3) W vs.
(bye) (30) L 05:20

Gabriel Reyes (9) W vs.
(bye) (24) L 05:21

Jeff Link (1) W vs.
(bye) (32) L 05:20

Mark Speigel (5) W vs.
(bye) (28) L 05:20

Tommy Hackney (11) W vs.
(bye) (22) L 05:20

Tony Nix (7) W vs.
(bye) (26) L 05:20

Zane Wilson (17) 21 W vs.
Chad Williams (16) 3 L 1 14:18

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20