DarkHorse 12/30/2020

Updated 5:04pm

Final

Tim / Jeremy (19) vs.
Steve / Matt (1) 1 18:40:22

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Steve / Matt (1)
(bye) (32)
Todd / Leo (17)
2
Jewel / Kait (16)
Fish / Jennifer (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Greg / Drew (8)
Bubba / Jo (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Lil Scott / Linda (12)
Austin / Tommy (13)
(bye) (20)
(bye) (29)
TK / Chuck (4)
Brad / Veg (3)
(bye) (30)
Tim / Jeremy (19)
2
Jess / Heath (14)
Francis / Casey (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Sarah / Chip (6)
Albert / Danny (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Jason / Jessica S. (10)
Michael / Anthony (15)
1
Ronny / Karla (18)
(bye) (31)
Ricky Bobby / Lindsey (2)
Steve / Matt (1)
A
1
Todd / Leo (17)
Fish / Jennifer (9)
B
4
Greg / Drew (8)
Bubba / Jo (5)
C
2
Lil Scott / Linda (12)
Austin / Tommy (13)
D
4
TK / Chuck (4)
Brad / Veg (3)
E
4
Tim / Jeremy (19)
Francis / Casey (11)
F
3
Sarah / Chip (6)
Albert / Danny (7)
G
3
Jason / Jessica S. (10)
Ronny / Karla (18)
H
2
Ricky Bobby / Lindsey (2)
Steve / Matt (1)
I
1
Greg / Drew (8)
Bubba / Jo (5)
J
3
TK / Chuck (4)
Tim / Jeremy (19)
K
2
Francis / Casey (11)
Albert / Danny (7)
L
3
Ronny / Karla (18)
Steve / Matt (1)
M
3
Bubba / Jo (5)
Tim / Jeremy (19)
N
1
Albert / Danny (7)
Steve / Matt (1)
O
1
Tim / Jeremy (19)
Tim / Jeremy (19)
1
Steve / Matt (1)
(bye) (32)
Jewel / Kait (16)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
(bye) (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
Jess / Heath (14)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
Michael / Anthony (15)
(bye) (31)
Jewel / Kait (16)
H
4
Ricky Bobby / Lindsey (2)
(bye) (25)
G
Jason / Jessica S. (10)
(bye) (21)
F
Sarah / Chip (6)
(bye) (29)
E
Brad / Veg (3)
Jess / Heath (14)
D
1
Austin / Tommy (13)
(bye) (27)
C
Lil Scott / Linda (12)
(bye) (23)
B
Fish / Jennifer (9)
Michael / Anthony (15)
A
3
Todd / Leo (17)
Jewel / Kait (16)
4
Jason / Jessica S. (10)
Sarah / Chip (6)
1
Brad / Veg (3)
Austin / Tommy (13)
3
Lil Scott / Linda (12)
Fish / Jennifer (9)
2
Todd / Leo (17)
Jewel / Kait (16)
J
1
TK / Chuck (4)
Brad / Veg (3)
I
2
Greg / Drew (8)
Austin / Tommy (13)
L
4
Ronny / Karla (18)
Todd / Leo (17)
K
1
Francis / Casey (11)
TK / Chuck (4)
2
Brad / Veg (3)
Ronny / Karla (18)
4
Todd / Leo (17)
Brad / Veg (3)
N
4
Albert / Danny (7)
Todd / Leo (17)
M
1
Bubba / Jo (5)
Albert / Danny (7)
2
Todd / Leo (17)
Albert / Danny (7)
O
1
Steve / Matt (1)
Steve / Matt (1)

3rd

  Albert / Danny (7)

4th

  Todd / Leo (17)

5th

  Brad / Veg (3)

  Bubba / Jo (5)

7th

  TK / Chuck (4)

  Ronny / Karla (18)

9th

  Jewel / Kait (16)

  Greg / Drew (8)

  Austin / Tommy (13)

  Francis / Casey (11)

13th

  Jason / Jessica S. (10)

  Sarah / Chip (6)

  Lil Scott / Linda (12)

  Fish / Jennifer (9)

17th

  Ricky Bobby / Lindsey (2)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  (bye) (29)

  Jess / Heath (14)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  Michael / Anthony (15)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (20)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (31)

Elimination Final

Albert / Danny (7) L vs.
Steve / Matt (1) W 1 23:05

Elimination Semi-final

Albert / Danny (7) W vs.
Todd / Leo (17) L 2 10:48

Winners Final

Steve / Matt (1) L vs.
Tim / Jeremy (19) W 1 16:18

Elimination 6

Brad / Veg (3) L vs.
Albert / Danny (7) W 4 16:58

Todd / Leo (17) W vs.
Bubba / Jo (5) L 1 30:56

Elimination 5

Ronny / Karla (18) L vs.
Todd / Leo (17) W 4 16:00

TK / Chuck (4) L vs.
Brad / Veg (3) W 2 16:05

Winners Semi-finals

Steve / Matt (1) W vs.
Bubba / Jo (5) L 3 19:25

Tim / Jeremy (19) W vs.
Albert / Danny (7) L 1 13:34

Elimination 4

Austin / Tommy (13) L vs.
Ronny / Karla (18) W 4 31:20

Brad / Veg (3) W vs.
Greg / Drew (8) L 2 12:02

Jewel / Kait (16) L vs.
TK / Chuck (4) W 1 18:36

Todd / Leo (17) W vs.
Francis / Casey (11) L 1 17:04

Elimination 3

Austin / Tommy (13) W vs.
Lil Scott / Linda (12) L 3 17:53

Fish / Jennifer (9) L vs.
Todd / Leo (17) W 2 17:33

Jewel / Kait (16) W vs.
Jason / Jessica S. (10) L 4 19:01

Sarah / Chip (6) L vs.
Brad / Veg (3) W 1 21:56

Winners 2

Albert / Danny (7) W vs.
Ronny / Karla (18) L 3 18:11

Bubba / Jo (5) W vs.
TK / Chuck (4) L 3 20:08

Steve / Matt (1) W vs.
Greg / Drew (8) L 1 13:21

Tim / Jeremy (19) W vs.
Francis / Casey (11) L 2 16:12

Elimination 2

(bye) (21) L vs.
Sarah / Chip (6) W 51:09

(bye) (23) L vs.
Fish / Jennifer (9) W 43:46

(bye) (25) L vs.
Jason / Jessica S. (10) W 20:00

(bye) (27) L vs.
Lil Scott / Linda (12) W 43:50

(bye) (29) L vs.
Brad / Veg (3) W 11:59

Jess / Heath (14) L vs.
Austin / Tommy (13) W 1 23:54

Jewel / Kait (16) W vs.
Ricky Bobby / Lindsey (2) L 4 35:29

Michael / Anthony (15) L vs.
Todd / Leo (17) W 3 16:20

Elimination 1

(bye) (20) L vs.
(bye) (29) W 00:52

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 00:52

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 00:52

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 00:52

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 00:52

(bye) (30) L vs.
Jess / Heath (14) W 15:44

(bye) (32) L vs.
Jewel / Kait (16) W 27:13

Michael / Anthony (15) W vs.
(bye) (31) L 33:08

Winners 1

Albert / Danny (7) W vs.
Jason / Jessica S. (10) L 3 16:38

Austin / Tommy (13) L vs.
TK / Chuck (4) W 4 13:38

Brad / Veg (3) L vs.
Tim / Jeremy (19) W 4 27:44

Bubba / Jo (5) W vs.
Lil Scott / Linda (12) L 2 15:35

Fish / Jennifer (9) L vs.
Greg / Drew (8) W 4 26:19

Francis / Casey (11) W vs.
Sarah / Chip (6) L 3 31:00

Ronny / Karla (18) W vs.
Ricky Bobby / Lindsey (2) L 2 27:00

Steve / Matt (1) W vs.
Todd / Leo (17) L 1 17:06

Round 1

(bye) (21) L vs.
Lil Scott / Linda (12) W 00:52

(bye) (23) L vs.
Jason / Jessica S. (10) W 00:52

(bye) (25) L vs.
Greg / Drew (8) W 00:52

(bye) (27) L vs.
Sarah / Chip (6) W 00:52

(bye) (29) L vs.
TK / Chuck (4) W 00:52

(bye) (31) L vs.
Ricky Bobby / Lindsey (2) W 00:52

Albert / Danny (7) W vs.
(bye) (26) L 00:52

Austin / Tommy (13) W vs.
(bye) (20) L 00:52

Brad / Veg (3) W vs.
(bye) (30) L 00:52

Bubba / Jo (5) W vs.
(bye) (28) L 00:52

Fish / Jennifer (9) W vs.
(bye) (24) L 00:52

Francis / Casey (11) W vs.
(bye) (22) L 00:52

Michael / Anthony (15) L vs.
Ronny / Karla (18) W 1 32:14

Steve / Matt (1) W vs.
(bye) (32) L 00:52

Tim / Jeremy (19) W vs.
Jess / Heath (14) L 2 12:30

Todd / Leo (17) W vs.
Jewel / Kait (16) L 2 10:57

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20