Joejoe Finna Win Cuddie(:

Updated 10:30am

None.

Quarter-finals

Shahha vs.
Kkut

Semi-finals

Shsha vs.
Shahsh
Hahah
(bye)
Shahha
Kkut
Shsha
(bye)
(bye)
Shahsh
Hahah
Shsha
Shahsh

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20