Shorething 12/17/20

Updated 1:19am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Strickland
(bye)
Tracy
4
Daniel
Amos
(bye)
(bye)
Tyrone
Cassie
(bye)
(bye)
Mark "5" C
JB
(bye)
(bye)
Bob L
Bosky
(bye)
Randy
1
Michael
Matt L
(bye)
(bye)
Guy
Noel
(bye)
(bye)
Keno
Aleks
5
Jr F
(bye)
Joey A
Angela
(bye)
Elliott
9
Steve H
Skibbo "7"
(bye)
(bye)
John B
Al
(bye)
(bye)
Scotty
William F
(bye)
(bye)
Mitchell
Big Ed
(bye)
(bye)
Daryl
Tom W
(bye)
(bye)
Jack
Ray
(bye)
(bye)
Christian
Smiley
8
Jonathan
(bye)
Greg
Strickland
A
1
Tracy
Amos
B
8
Tyrone
Cassie
C
3
Mark "5" C
JB
D
7
Bob L
Bosky
E
2
Michael
Matt L
F
10
Guy
Noel
G
2
Keno
Jr F
H
9
Joey A
Angela
I
6
Steve H
Skibbo "7"
J
10
John B
Al
K
4
Scotty
William F
L
1
Mitchell
Big Ed
M
3
Daryl
Tom W
N
2
Jack
Ray
O
6
Christian
Jonathan
P
5
Greg
Strickland
Q
1
Amos
Mark "5" C
R
8
Bob L
Michael
S
4
Matt L
Noel
T
10
Jr F
Steve H
U
10
Skibbo "7"
Scotty
V
2
William F
Big Ed
W
3
Tom W
Ray
X
5
Greg
Strickland
Y
2
Bob L
Matt L
Z
10
Jr F
Skibbo "7"
AA
1
Scotty
Tom W
AB
8
Ray
Strickland
AC
5
Matt L
Skibbo "7"
AD
3
Ray
Strickland
AE
6
Skibbo "7"
Skibbo "7"
4
Strickland
Skibbo "7"
(bye)
Daniel
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Randy
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Aleks
(bye)
(bye)
Elliott
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Smiley
(bye)
Daniel
P
4
Jonathan
(bye)
O
Christian
(bye)
N
Jack
(bye)
M
Daryl
Randy
L
7
Mitchell
(bye)
K
Al
(bye)
J
John B
Aleks
I
6
Angela
Elliott
H
9
Joey A
(bye)
G
Keno
(bye)
F
Guy
(bye)
E
Bosky
(bye)
D
JB
(bye)
C
Cassie
(bye)
B
Tyrone
Smiley
A
7
Tracy
Daniel
9
Christian
Jack
8
Daryl
Mitchell
3
Al
John B
6
Aleks
Elliott
5
Keno
Guy
2
Bosky
JB
5
Cassie
Tyrone
7
Tracy
Christian
T
4
Noel
Daryl
S
5
Michael
Al
R
9
Mark "5" C
Aleks
Q
6
Amos
Elliott
X
3
Greg
Guy
W
9
Big Ed
JB
V
1
William F
Tyrone
U
4
Steve H
Christian
5
Michael
Al
4
Aleks
Greg
2
Guy
William F
3
Steve H
Michael
AB
6
Tom W
Al
AA
4
Scotty
Guy
Z
2
Jr F
William F
Y
4
Bob L
Michael
2
Al
Guy
5
Bob L
Michael
AC
3
Matt L
Guy
AD
4
Ray
Michael
6
Guy
Guy
AE
3
Strickland
Strickland

1st

  Skibbo "7"

2nd

  Strickland

3rd

  Guy

4th

  Michael

5th

  Matt L

  Ray

7th

  Al

  Bob L

9th

  Tom W

  Scotty

  Jr F

  William F

13th

  Christian

  Aleks

  Greg

  Steve H

17th

  Noel

  Daryl

  Mark "5" C

  Amos

  Elliott

  Big Ed

  JB

  Tyrone

25th

  Daniel

  Jack

  Mitchell

  John B

  Keno

  Bosky

  Cassie

  Tracy

33th

  Jonathan

  Randy

  Angela

  Joey A

  Smiley

Final

Skibbo "7" W vs.
Strickland L 4 23:51

Elimination Final

Guy L vs.
Strickland W 3 31:46

Elimination Semi-final

Michael L vs.
Guy W 6 15:36

Winners Final

Strickland L vs.
Skibbo "7" W 6 17:38

Elimination 8

Guy W vs.
Ray L 4 14:59

Michael W vs.
Matt L L 3 16:48

Elimination 7

Guy W vs.
Bob L L 5 13:51

Michael W vs.
Al L 2 16:19

Winners Semi-finals

Skibbo "7" W vs.
Ray L 3 31:51

Strickland W vs.
Matt L L 5 19:26

Elimination 6

Al W vs.
Scotty L 4 15:17

Guy W vs.
Jr F L 2 08:51

Michael W vs.
Tom W L 6 20:50

William F L vs.
Bob L W 4 00:08

Elimination 5

Al W vs.
Aleks L 4 15:53

Christian L vs.
Michael W 5 14:20

Greg L vs.
Guy W 2 26:51

William F W vs.
Steve H L 3 06:12

Winners 3

Matt L W vs.
Jr F L 10 22:26

Skibbo "7" W vs.
Scotty L 1 49:11

Strickland W vs.
Bob L L 2 29:11

Tom W L vs.
Ray W 8 01:03:24

Elimination 4

Al W vs.
Mark "5" C L 9 18:04

Aleks W vs.
Amos L 6 13:50

Christian W vs.
Noel L 4 19:22

Daryl L vs.
Michael W 5 19:05

Elliott L vs.
Greg W 3 26:51

Guy W vs.
Big Ed L 9 12:46

JB L vs.
William F W 1 09:12

Tyrone L vs.
Steve H W 4 15:55

Elimination 3

Daniel L vs.
Christian W 9 16:40

Elliott W vs.
Keno L 5 18:38

Guy W vs.
Bosky L 2 08:24

Jack L vs.
Daryl W 8 07:41

JB W vs.
Cassie L 5 15:05

John B L vs.
Aleks W 6 27:17

Mitchell L vs.
Al W 3 18:34

Tyrone W vs.
Tracy L 7 32:26

Winners 2

Big Ed L vs.
Tom W W 3 44:43

Mark "5" C L vs.
Bob L W 8 43:31

Michael L vs.
Matt L W 4 24:20

Noel L vs.
Jr F W 10 28:58

Ray W vs.
Greg L 5 36:37

Scotty W vs.
William F L 2 21:45

Steve H L vs.
Skibbo "7" W 10 24:47

Strickland W vs.
Amos L 1 24:31

Elimination 2

Aleks W vs.
Angela L 6 30:02

Daniel W vs.
Jonathan L 4 14:15

Elliott W vs.
Joey A L 9 31:07

Randy L vs.
Mitchell W 7 24:40

Smiley L vs.
Tracy W 7 14:56

Winners 1

Al L vs.
Scotty W 4 28:55

Amos W vs.
Tyrone L 8 30:48

Angela L vs.
Steve H W 6 38:27

Big Ed W vs.
Daryl L 3 22:27

Bosky L vs.
Michael W 2 36:09

Cassie L vs.
Mark "5" C W 3 35:26

JB L vs.
Bob L W 7 52:22

Jonathan L vs.
Greg W 5 24:42

Jr F W vs.
Joey A L 9 10:28

Matt L W vs.
Guy L 10 23:17

Noel W vs.
Keno L 2 20:20

Ray W vs.
Christian L 6 48:28

Skibbo "7" W vs.
John B L 10 32:41

Strickland W vs.
Tracy L 1 35:59

Tom W W vs.
Jack L 2 20:23

William F W vs.
Mitchell L 1 17:59

Round 1

Aleks L vs.
Jr F W 5 26:30

Elliott L vs.
Steve H W 9 50:16

Randy L vs.
Michael W 1 30:49

Smiley L vs.
Jonathan W 8 23:52

Tracy W vs.
Daniel L 4 40:11

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20