Ladies Singles Candy Cane 12/12/20

Updated 12:50am

Quarter-finals

Brittany Truemper vs.
Melissa Smith 12 14:04:01

None.

Anita Horwitz
(bye)
Sherri Lewis
15
Macie Lewis
Tammy Wightman
(bye)
(bye)
Christine Graham
Jackie Harper
(bye)
(bye)
Diane Loughary
Tyler Meares
(bye)
(bye)
Ashley Richey
Sara Falk
(bye)
Brittany Truemper
12
Georgia Heffner
Melissa Smith
(bye)
(bye)
Laurie Hendershot
Smitty
(bye)
(bye)
Kayla Grudinsky
Teri Galford
2
Ashley Oliver
(bye)
Amanda Ebanhack
Anita Horwitz
16
Macie Lewis
Tammy Wightman
12
Christine Graham
Jackie Harper
2
Diane Loughary
Tyler Meares
15
Ashley Richey
Sara Falk
12
Brittany Truemper
Melissa Smith
8
Laurie Hendershot
Smitty
11
Kayla Grudinsky
Teri Galford
9
Amanda Ebanhack
Anita Horwitz
8
Tammy Wightman
Jackie Harper
15
Tyler Meares
Brittany Truemper
12
Melissa Smith
Smitty
11
Teri Galford
Anita Horwitz
3
Tyler Meares
Brittany Truemper
1
Smitty
Tyler Meares
8
Smitty
Smitty

Final

Tyler Meares L vs.
Smitty W 8 44:20

Semi-finals

Anita Horwitz L vs.
Tyler Meares W 3 18:51

Brittany Truemper L vs.
Smitty W 1 20:50

Quarter-finals

Anita Horwitz W vs.
Tammy Wightman L 8 24:15

Jackie Harper L vs.
Tyler Meares W 15 40:52

Smitty W vs.
Teri Galford L 11 20:09

Round 2

Anita Horwitz W vs.
Macie Lewis L 16 30:15

Jackie Harper W vs.
Diane Loughary L 2 26:03

Melissa Smith W vs.
Laurie Hendershot L 8 28:18

Sara Falk L vs.
Brittany Truemper W 12 19:33

Smitty W vs.
Kayla Grudinsky L 11 24:20

Tammy Wightman W vs.
Christine Graham L 12 23:46

Teri Galford W vs.
Amanda Ebanhack L 9 25:30

Tyler Meares W vs.
Ashley Richey L 15 01:03:32

Round 1

Brittany Truemper W vs.
Georgia Heffner L 12 13:44

Sherri Lewis L vs.
Macie Lewis W 15 34:20

Teri Galford W vs.
Ashley Oliver L 2 24:18

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20