Rockwell

Updated 7:36pm

Final

Fonzo - Tony vs.
Dewey - Huggy 00:32:53

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Jeremy - Country
(bye)
Cameron - Dylan
Jaxon - Kenny
Matt - JB
(bye)
(bye)
Brian - Michael
Tabitha - Brian
(bye)
(bye)
Jaden - David
JB Jr - Melissa
(bye)
(bye)
Dewey - Huggy
Fonzo - Tony
(bye)
(bye)
Roger - Hunter
Wesley - Vance
(bye)
(bye)
Steve - Ava
Kylie - Zach
(bye)
(bye)
Priscilla - Tyler
Keyshon - Bryant
Mason - Adrian
(bye)
Jamie - Rodney
Jeremy - Country
A
Cameron - Dylan
Matt - JB
B
Brian - Michael
Tabitha - Brian
C
Jaden - David
JB Jr - Melissa
D
Dewey - Huggy
Fonzo - Tony
E
Roger - Hunter
Wesley - Vance
F
Steve - Ava
Kylie - Zach
G
Priscilla - Tyler
Keyshon - Bryant
H
Jamie - Rodney
Cameron - Dylan
I
Matt - JB
Jaden - David
J
Dewey - Huggy
Fonzo - Tony
K
Wesley - Vance
Priscilla - Tyler
L
Keyshon - Bryant
Cameron - Dylan
M
Jaden - David
Fonzo - Tony
N
Priscilla - Tyler
Jaden - David
O
Fonzo - Tony
Fonzo - Tony
Dewey - Huggy
(bye)
Jaxon - Kenny
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Mason - Adrian
(bye)
Jaxon - Kenny
H
Jamie - Rodney
(bye)
G
Kylie - Zach
(bye)
F
Steve - Ava
(bye)
E
Roger - Hunter
(bye)
D
JB Jr - Melissa
(bye)
C
Tabitha - Brian
(bye)
B
Brian - Michael
Mason - Adrian
A
Jeremy - Country
Jaxon - Kenny
Kylie - Zach
Steve - Ava
Roger - Hunter
JB Jr - Melissa
Tabitha - Brian
Brian - Michael
Jeremy - Country
Kylie - Zach
J
Dewey - Huggy
Steve - Ava
I
Matt - JB
JB Jr - Melissa
L
Keyshon - Bryant
Jeremy - Country
K
Wesley - Vance
Dewey - Huggy
Matt - JB
JB Jr - Melissa
Jeremy - Country
Dewey - Huggy
N
Priscilla - Tyler
JB Jr - Melissa
M
Cameron - Dylan
Dewey - Huggy
JB Jr - Melissa
Dewey - Huggy
O
Jaden - David
Dewey - Huggy

3rd

  Jaden - David

4th

  JB Jr - Melissa

5th

  Priscilla - Tyler

  Cameron - Dylan

7th

  Matt - JB

  Jeremy - Country

9th

  Kylie - Zach

  Steve - Ava

  Keyshon - Bryant

  Wesley - Vance

13th

  Jaxon - Kenny

  Roger - Hunter

  Tabitha - Brian

  Brian - Michael

17th

  Jamie - Rodney

  Mason - Adrian

Elimination Final

Dewey - Huggy W vs.
Jaden - David L 16:13

Elimination Semi-final

Dewey - Huggy W vs.
JB Jr - Melissa L 20:12

Winners Final

Jaden - David L vs.
Fonzo - Tony W 08:52

Elimination 6

Dewey - Huggy W vs.
Priscilla - Tyler L 14:21

JB Jr - Melissa W vs.
Cameron - Dylan L 14:48

Elimination 5

Dewey - Huggy W vs.
Matt - JB L 20:13

JB Jr - Melissa W vs.
Jeremy - Country L 05:48

Winners Semi-finals

Cameron - Dylan L vs.
Jaden - David W 11:14

Fonzo - Tony W vs.
Priscilla - Tyler L 08:48

Elimination 4

JB Jr - Melissa W vs.
Keyshon - Bryant L 14:05

Jeremy - Country W vs.
Wesley - Vance L 16:22

Kylie - Zach L vs.
Dewey - Huggy W 06:32

Steve - Ava L vs.
Matt - JB W 10:56

Elimination 3

Brian - Michael L vs.
Jeremy - Country W 19:54

Jaxon - Kenny L vs.
Kylie - Zach W 12:41

JB Jr - Melissa W vs.
Tabitha - Brian L 08:34

Steve - Ava W vs.
Roger - Hunter L 14:46

Winners 2

Cameron - Dylan W vs.
Matt - JB L 12:48

Fonzo - Tony W vs.
Wesley - Vance L 10:06

Jaden - David W vs.
Dewey - Huggy L 21:31

Priscilla - Tyler W vs.
Keyshon - Bryant L 11:30

Elimination 2

Jaxon - Kenny W vs.
Jamie - Rodney L 13:48

Mason - Adrian L vs.
Jeremy - Country W 14:21

Winners 1

Fonzo - Tony W vs.
Roger - Hunter L 13:01

JB Jr - Melissa L vs.
Dewey - Huggy W 09:06

Jeremy - Country L vs.
Cameron - Dylan W 07:06

Keyshon - Bryant W vs.
Jamie - Rodney L 12:29

Kylie - Zach L vs.
Priscilla - Tyler W 08:12

Matt - JB W vs.
Brian - Michael L 06:50

Tabitha - Brian L vs.
Jaden - David W 15:02

Wesley - Vance W vs.
Steve - Ava L 12:02

Round 1

Cameron - Dylan W vs.
Jaxon - Kenny L 12:15

Keyshon - Bryant W vs.
Mason - Adrian L 11:23

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20