Ankey's Blind Draw 6/15

Updated 11:25am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Eric // Korey
(bye)
Dustin // Ray
2
Jason // Jeff
Christy // Randy
(bye)
(bye)
Dayna // John C
Thomas
(bye)
(bye)
Gregg // Jamie
Bri // Trevor
1
Anthony // John A
(bye)
Bert // Eddye
Eric // Korey
A
1
Dustin // Ray
Christy // Randy
B
3
Dayna // John C
Thomas
C
2
Gregg // Jamie
Bri // Trevor
D
3
Bert // Eddye
Dustin // Ray
E
1
Dayna // John C
Thomas
F
1
Bri // Trevor
Dustin // Ray
G
1
Thomas
Dustin // Ray
3
Thomas
Thomas
3
Dustin // Ray
Dustin // Ray
(bye)
Jason // Jeff
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Anthony // John A
(bye)
Jason // Jeff
D
3
Bert // Eddye
(bye)
C
Gregg // Jamie
(bye)
B
Christy // Randy
Anthony // John A
A
2
Eric // Korey
Bert // Eddye
3
Gregg // Jamie
Christy // Randy
2
Anthony // John A
Bert // Eddye
E
1
Dayna // John C
Christy // Randy
F
2
Bri // Trevor
Bert // Eddye
1
Christy // Randy
Bert // Eddye
G
2
Thomas
Thomas

1st

  Dustin // Ray

2nd

  Thomas

3rd

  Bert // Eddye

4th

  Christy // Randy

5th

  Dayna // John C

  Bri // Trevor

7th

  Gregg // Jamie

  Anthony // John A

9th

  Jason // Jeff

  Eric // Korey

Final - Match 2

Thomas L vs.
Dustin // Ray W 3 05:16

Final

Dustin // Ray L vs.
Thomas W 3 24:47

Elimination Final

Bert // Eddye L vs.
Thomas W 2 14:09

Elimination Semi-final

Bert // Eddye W vs.
Christy // Randy L 1 11:34

Winners Final

Dustin // Ray W vs.
Thomas L 1 12:59

Elimination 4

Bert // Eddye W vs.
Dayna // John C L 1 08:43

Christy // Randy W vs.
Bri // Trevor L 2 09:49

Elimination 3

Bert // Eddye W vs.
Gregg // Jamie L 3 14:30

Christy // Randy W vs.
Anthony // John A L 2 18:20

Winners Semi-finals

Dustin // Ray W vs.
Dayna // John C L 1 16:00

Thomas W vs.
Bri // Trevor L 1 07:57

Elimination 2

Anthony // John A W vs.
Eric // Korey L 2 16:50

Jason // Jeff L vs.
Bert // Eddye W 3 14:45

Winners 1

Bri // Trevor W vs.
Bert // Eddye L 3 14:37

Christy // Randy L vs.
Dayna // John C W 3 18:20

Eric // Korey L vs.
Dustin // Ray W 1 11:29

Thomas W vs.
Gregg // Jamie L 2 09:12

Round 1

Bri // Trevor W vs.
Anthony // John A L 1 12:25

Dustin // Ray W vs.
Jason // Jeff L 2 12:02

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20