8-Ball Craig

Updated 3:42am

None.

Round 1

Bye 3 vs.
Jolene W

Bye 4 vs.
Julie

Mario vs.
Bye

Roy B vs.
Bye1

Scroll to the right to view bracket. →

Jarrod
(bye)
Bye 4
Julie
Mario
Bye
(bye)
Cody
Kim
(bye)
Bye 3
Jolene W
Roy B
Bye1
(bye)
Amy
Jarrod
A
B
Cody
Kim
C
D
Amy
E
F
G
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
D
C
B
A
E
F
G

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20