Badlion Invitational v1

Updated 10:33am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Swishes
(bye)
TopBandit
BuildUHC
Ginger
Reabendet
(bye)
(bye)
Danteh
Endeer
(bye)
(bye)
Jdegoederen
BastiGHG
(bye)
(bye)
iBearHD
Masant
(bye)
(bye)
ElaizaOne
BlueDeww
(bye)
(bye)
Brndie
Lennox
(bye)
(bye)
Talekio
Guep
(bye)
(bye)
xHockeyy
SuchSpeed
(bye)
(bye)
Chanse
Nikolai
(bye)
(bye)
GamesToJump
ScopeHead
(bye)
(bye)
Tylarzz
Mydoeza
(bye)
(bye)
Chippy
Grape
(bye)
(bye)
Chqllenged
Kogo
(bye)
(bye)
Smqcked
Solr
(bye)
(bye)
DField
SlappBox
(bye)
(bye)
SamitoD
Hivlik
(bye)
(bye)
Apexay
Slav
(bye)
(bye)
xCarson
Sinkiao
(bye)
(bye)
ChristianPvP
CreeperFarts
(bye)
(bye)
SamAGaming
Fwied
(bye)
(bye)
Kevstah
xNestorio
(bye)
(bye)
JackD
ThisGrizzly
(bye)
(bye)
Dedrevill
ItsAustennnn
(bye)
(bye)
Monso
Biboy
(bye)
(bye)
Barcode
iHackLiTe
(bye)
(bye)
PrivateFearless
RealHazza
(bye)
(bye)
Huahwi
PainfulPvP
(bye)
(bye)
Shadoune
Pacoima
(bye)
(bye)
iBeaturscore
Steltix
(bye)
(bye)
Mentally
Fukano
(bye)
(bye)
Uprisserriker
Zyper
BuildUHC
Stimpay
(bye)
HalfDumb
Swishes
A
BuildUHC
Ginger
Reabendet
B
BuildUHC
Danteh
Endeer
C
BuildUHC
Jdegoederen
BastiGHG
D
BuildUHC
iBearHD
Masant
E
BuildUHC
ElaizaOne
BlueDeww
F
BuildUHC
Brndie
Lennox
G
BuildUHC
Talekio
Guep
H
BuildUHC
xHockeyy
SuchSpeed
I
BuildUHC
Chanse
Nikolai
J
BuildUHC
GamesToJump
ScopeHead
K
BuildUHC
Tylarzz
Mydoeza
L
BuildUHC
Chippy
Grape
M
BuildUHC
Chqllenged
Kogo
N
BuildUHC
Smqcked
Solr
O
BuildUHC
DField
SlappBox
P
BuildUHC
SamitoD
Hivlik
Q
BuildUHC
Apexay
Slav
R
BuildUHC
xCarson
Sinkiao
S
BuildUHC
ChristianPvP
CreeperFarts
T
BuildUHC
SamAGaming
Fwied
U
BuildUHC
Kevstah
xNestorio
V
BuildUHC
JackD
ThisGrizzly
W
BuildUHC
Dedrevill
ItsAustennnn
X
BuildUHC
Monso
Biboy
Y
BuildUHC
Barcode
iHackLiTe
Z
BuildUHC
PrivateFearless
RealHazza
AA
BuildUHC
Huahwi
PainfulPvP
AB
BuildUHC
Shadoune
Pacoima
AC
BuildUHC
iBeaturscore
Steltix
AD
BuildUHC
Mentally
Fukano
AE
BuildUHC
Uprisserriker
Stimpay
AF
BuildUHC
HalfDumb
Ginger
AG
BuildUHC
Reabendet
Jdegoederen
AH
BuildUHC
iBearHD
ElaizaOne
AI
BuildUHC
Brndie
Lennox
AJ
BuildUHC
Guep
Chanse
AK
BuildUHC
Nikolai
Tylarzz
AL
BuildUHC
Mydoeza
Chqllenged
AM
BuildUHC
Smqcked
Solr
AN
BuildUHC
SlappBox
Apexay
AO
BuildUHC
xCarson
ChristianPvP
AP
BuildUHC
SamAGaming
Fwied
AQ
BuildUHC
xNestorio
ThisGrizzly
AR
BuildUHC
Monso
Biboy
AS
BuildUHC
iHackLiTe
Huahwi
AT
BuildUHC
Shadoune
Pacoima
AU
BuildUHC
Mentally
Uprisserriker
AV
BuildUHC
Stimpay
Ginger
AW
BuildUHC
Jdegoederen
Brndie
AX
BuildUHC
Lennox
Chanse
AY
BuildUHC
Tylarzz
Smqcked
AZ
BuildUHC
Solr
xCarson
BA
BuildUHC
ChristianPvP
xNestorio
BB
BuildUHC
Monso
iHackLiTe
BC
BuildUHC
Huahwi
Mentally
BD
BuildUHC
Stimpay
Jdegoederen
BE
BuildUHC
Brndie
Tylarzz
BF
BuildUHC
Smqcked
xCarson
BG
BuildUHC
Monso
Huahwi
BH
BuildUHC
Mentally
Jdegoederen
BI
BuildUHC
Tylarzz
xCarson
BJ
BuildUHC
Mentally
Tylarzz
BK
BuildUHC
Mentally
Tylarzz
BuildUHC
Mentally
Mentally
BuildUHC
Tylarzz
Mentally
(bye)
TopBandit
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Zyper
(bye)
TopBandit
AF
BuildUHC
HalfDumb
(bye)
AE
Fukano
(bye)
AD
Steltix
(bye)
AC
iBeaturscore
(bye)
AB
PainfulPvP
(bye)
AA
RealHazza
(bye)
Z
PrivateFearless
(bye)
Y
Barcode
(bye)
X
ItsAustennnn
(bye)
W
Dedrevill
(bye)
V
JackD
(bye)
U
Kevstah
(bye)
T
CreeperFarts
(bye)
S
Sinkiao
(bye)
R
Slav
(bye)
Q
Hivlik
(bye)
P
SamitoD
(bye)
O
DField
(bye)
N
Kogo
(bye)
M
Grape
(bye)
L
Chippy
(bye)
K
ScopeHead
(bye)
J
GamesToJump
(bye)
I
SuchSpeed
(bye)
H
xHockeyy
(bye)
G
Talekio
(bye)
F
BlueDeww
(bye)
E
Masant
(bye)
D
BastiGHG
(bye)
C
Endeer
(bye)
B
Danteh
Zyper
A
BuildUHC
Swishes
HalfDumb
BuildUHC
Fukano
Steltix
BuildUHC
iBeaturscore
PainfulPvP
BuildUHC
RealHazza
PrivateFearless
BuildUHC
Barcode
ItsAustennnn
BuildUHC
Dedrevill
JackD
BuildUHC
Kevstah
CreeperFarts
BuildUHC
Sinkiao
Slav
BuildUHC
Hivlik
SamitoD
BuildUHC
DField
Kogo
BuildUHC
Grape
Chippy
BuildUHC
ScopeHead
GamesToJump
BuildUHC
SuchSpeed
xHockeyy
BuildUHC
Talekio
BlueDeww
BuildUHC
Masant
BastiGHG
BuildUHC
Endeer
Danteh
BuildUHC
Swishes
HalfDumb
AN
BuildUHC
SlappBox
iBeaturscore
AM
BuildUHC
Chqllenged
RealHazza
AL
BuildUHC
Mydoeza
PrivateFearless
AK
BuildUHC
Nikolai
Dedrevill
AJ
BuildUHC
Guep
JackD
AI
BuildUHC
ElaizaOne
Sinkiao
AH
BuildUHC
iBearHD
Hivlik
AG
BuildUHC
Reabendet
DField
AV
BuildUHC
Uprisserriker
Kogo
AU
BuildUHC
Pacoima
ScopeHead
AT
BuildUHC
Shadoune
SuchSpeed
AS
BuildUHC
Biboy
Talekio
AR
BuildUHC
ThisGrizzly
BlueDeww
AQ
BuildUHC
Fwied
BastiGHG
AP
BuildUHC
SamAGaming
Danteh
AO
BuildUHC
Apexay
HalfDumb
BuildUHC
Chqllenged
RealHazza
BuildUHC
Nikolai
Dedrevill
BuildUHC
ElaizaOne
Sinkiao
BuildUHC
Reabendet
Uprisserriker
BuildUHC
Pacoima
ScopeHead
BuildUHC
SuchSpeed
Talekio
BuildUHC
BlueDeww
BastiGHG
BuildUHC
Danteh
Chqllenged
BD
BuildUHC
Stimpay
Nikolai
BC
BuildUHC
iHackLiTe
Dedrevill
BB
BuildUHC
xNestorio
Sinkiao
BA
BuildUHC
ChristianPvP
Pacoima
AZ
BuildUHC
Solr
SuchSpeed
AY
BuildUHC
Chanse
Talekio
AX
BuildUHC
Lennox
Danteh
AW
BuildUHC
Ginger
Chqllenged
BuildUHC
Nikolai
xNestorio
BuildUHC
ChristianPvP
Solr
BuildUHC
SuchSpeed
Lennox
BuildUHC
Ginger
Nikolai
BF
BuildUHC
Smqcked
ChristianPvP
BE
BuildUHC
Brndie
SuchSpeed
BH
BuildUHC
Huahwi
Lennox
BG
BuildUHC
Monso
Nikolai
BuildUHC
ChristianPvP
SuchSpeed
BuildUHC
Lennox
ChristianPvP
BJ
BuildUHC
xCarson
SuchSpeed
BI
BuildUHC
Jdegoederen
ChristianPvP
BuildUHC
SuchSpeed
SuchSpeed
BK
BuildUHC
Mentally
Mentally

1st

  Mentally

2nd

  Tylarzz

3rd

  SuchSpeed

4th

  ChristianPvP

5th

  xCarson

  Jdegoederen

7th

  Nikolai

  Lennox

9th

  Smqcked

  Brndie

  Huahwi

  Monso

13th

  Chqllenged

  xNestorio

  Solr

  Ginger

17th

  Stimpay

  iHackLiTe

  Dedrevill

  Sinkiao

  Pacoima

  Chanse

  Talekio

  Danteh

25th

  HalfDumb

  RealHazza

  ElaizaOne

  Reabendet

  Uprisserriker

  ScopeHead

  BlueDeww

  BastiGHG

33th

  SlappBox

  iBeaturscore

  Mydoeza

  PrivateFearless

  Guep

  JackD

  iBearHD

  Hivlik

  DField

  Kogo

  Shadoune

  Biboy

  ThisGrizzly

  Fwied

  SamAGaming

  Apexay

49th

  Fukano

  Steltix

  PainfulPvP

  Barcode

  ItsAustennnn

  Kevstah

  CreeperFarts

  Slav

  SamitoD

  Grape

  Chippy

  GamesToJump

  xHockeyy

  Masant

  Endeer

  Swishes

65th

  TopBandit

  Zyper

Final - Match 2

Mentally W vs.
Tylarzz L BuildUHC 00:05

Final

Tylarzz L vs.
Mentally W BuildUHC 00:05

Elimination Final

SuchSpeed L vs.
Mentally W BuildUHC 00:08

Elimination Semi-final

ChristianPvP L vs.
SuchSpeed W BuildUHC 00:04

Winners Final

Tylarzz W vs.
Mentally L BuildUHC 00:04

Elimination 10

ChristianPvP W vs.
xCarson L BuildUHC 00:21

SuchSpeed W vs.
Jdegoederen L BuildUHC 00:05

Elimination 9

Nikolai L vs.
ChristianPvP W BuildUHC 00:05

SuchSpeed W vs.
Lennox L BuildUHC 00:03

Winners Semi-finals

Jdegoederen L vs.
Tylarzz W BuildUHC 00:04

xCarson L vs.
Mentally W BuildUHC 00:04

Elimination 8

ChristianPvP W vs.
Brndie L BuildUHC 00:05

Lennox W vs.
Monso L BuildUHC 00:04

Nikolai W vs.
Smqcked L BuildUHC 00:05

SuchSpeed W vs.
Huahwi L BuildUHC 00:05

Elimination 7

Chqllenged L vs.
Nikolai W BuildUHC 00:03

Lennox W vs.
Ginger L BuildUHC 00:04

Solr L vs.
SuchSpeed W BuildUHC 00:26

xNestorio L vs.
ChristianPvP W BuildUHC 00:06

Winners 4

Huahwi L vs.
Mentally W BuildUHC 00:03

Jdegoederen W vs.
Brndie L BuildUHC 00:03

Tylarzz W vs.
Smqcked L BuildUHC 00:08

xCarson W vs.
Monso L BuildUHC 00:03

Elimination 6

Chqllenged W vs.
Stimpay L BuildUHC 00:04

Danteh L vs.
Ginger W BuildUHC 00:05

Dedrevill L vs.
xNestorio W BuildUHC 00:03

Nikolai W vs.
iHackLiTe L BuildUHC 00:04

Pacoima L vs.
Solr W BuildUHC 00:03

Sinkiao L vs.
ChristianPvP W BuildUHC 00:04

SuchSpeed W vs.
Chanse L BuildUHC 00:06

Talekio L vs.
Lennox W BuildUHC 00:49

Elimination 5

BastiGHG L vs.
Danteh W BuildUHC 00:09

Dedrevill W vs.
ElaizaOne L BuildUHC 00:03

HalfDumb L vs.
Chqllenged W BuildUHC 00:03

RealHazza L vs.
Nikolai W BuildUHC 00:08

ScopeHead L vs.
SuchSpeed W BuildUHC 00:08

Sinkiao W vs.
Reabendet L BuildUHC 00:06

Talekio W vs.
BlueDeww L BuildUHC 00:10

Uprisserriker L vs.
Pacoima W BuildUHC 00:04

Winners 3

Brndie W vs.
Lennox L BuildUHC 00:11

Chanse L vs.
Tylarzz W BuildUHC 00:03

Ginger L vs.
Jdegoederen W BuildUHC 00:06

iHackLiTe L vs.
Huahwi W BuildUHC 00:02

Mentally W vs.
Stimpay L BuildUHC 00:04

Smqcked W vs.
Solr L BuildUHC 00:08

xCarson W vs.
ChristianPvP L BuildUHC 00:10

xNestorio L vs.
Monso W BuildUHC 00:04

Elimination 4

BastiGHG W vs.
SamAGaming L BuildUHC 00:05

BlueDeww W vs.
Fwied L BuildUHC 00:03

Danteh W vs.
Apexay L BuildUHC 00:36

Dedrevill W vs.
Guep L BuildUHC 00:03

DField L vs.
Uprisserriker W BuildUHC 00:04

HalfDumb W vs.
SlappBox L BuildUHC 00:03

Hivlik L vs.
Reabendet W BuildUHC 00:03

iBeaturscore L vs.
Chqllenged W BuildUHC 00:05

JackD L vs.
ElaizaOne W BuildUHC 00:06

Kogo L vs.
Pacoima W BuildUHC 00:04

PrivateFearless L vs.
Nikolai W BuildUHC 00:04

RealHazza W vs.
Mydoeza L BuildUHC 00:04

ScopeHead W vs.
Shadoune L BuildUHC 00:04

Sinkiao W vs.
iBearHD L BuildUHC 00:03

SuchSpeed W vs.
Biboy L BuildUHC 00:09

Talekio W vs.
ThisGrizzly L BuildUHC 00:06

Elimination 3

BastiGHG W vs.
Endeer L BuildUHC 00:03

BlueDeww W vs.
Masant L BuildUHC 00:10

Chippy L vs.
ScopeHead W BuildUHC 00:04

CreeperFarts L vs.
Sinkiao W BuildUHC 00:07

Danteh W vs.
Swishes L BuildUHC 00:04

GamesToJump L vs.
SuchSpeed W BuildUHC 00:03

HalfDumb W vs.
Fukano L BuildUHC 00:30

ItsAustennnn L vs.
Dedrevill W BuildUHC 00:04

JackD W vs.
Kevstah L BuildUHC 00:04

Kogo W vs.
Grape L BuildUHC 00:03

PainfulPvP L vs.
RealHazza W BuildUHC 00:04

PrivateFearless W vs.
Barcode L BuildUHC 00:03

SamitoD L vs.
DField W BuildUHC 00:04

Slav L vs.
Hivlik W BuildUHC 00:09

Steltix L vs.
iBeaturscore W BuildUHC 00:36

xHockeyy L vs.
Talekio W BuildUHC 00:03

Winners 2

Apexay L vs.
xCarson W BuildUHC 00:04

Biboy L vs.
iHackLiTe W BuildUHC 00:04

Chanse W vs.
Nikolai L BuildUHC 00:02

Chqllenged L vs.
Smqcked W BuildUHC 00:28

ChristianPvP W vs.
SamAGaming L BuildUHC 00:07

ElaizaOne L vs.
Brndie W BuildUHC 00:03

Fwied L vs.
xNestorio W BuildUHC 00:04

Ginger W vs.
Reabendet L BuildUHC 00:03

Huahwi W vs.
Shadoune L BuildUHC 00:03

Jdegoederen W vs.
iBearHD L BuildUHC 00:19

Lennox W vs.
Guep L BuildUHC 00:04

Pacoima L vs.
Mentally W BuildUHC 00:04

Solr W vs.
SlappBox L BuildUHC 00:03

ThisGrizzly L vs.
Monso W BuildUHC 00:04

Tylarzz W vs.
Mydoeza L BuildUHC 00:07

Uprisserriker L vs.
Stimpay W BuildUHC 00:04

Elimination 2

TopBandit L vs.
HalfDumb W BuildUHC 00:03

Zyper L vs.
Swishes W BuildUHC 00:05

Winners 1

BastiGHG L vs.
iBearHD W BuildUHC 00:05

Biboy W vs.
Barcode L BuildUHC 00:03

BlueDeww L vs.
Brndie W BuildUHC 00:03

CreeperFarts L vs.
SamAGaming W BuildUHC 00:08

Endeer L vs.
Jdegoederen W BuildUHC 00:03

Fukano L vs.
Uprisserriker W BuildUHC 00:04

Fwied W vs.
Kevstah L BuildUHC 00:03

Grape L vs.
Chqllenged W BuildUHC 00:02

Guep W vs.
xHockeyy L BuildUHC 00:03

Hivlik L vs.
Apexay W BuildUHC 00:05

iHackLiTe W vs.
PrivateFearless L BuildUHC 00:04

ItsAustennnn L vs.
Monso W BuildUHC 00:06

Kogo L vs.
Smqcked W BuildUHC 00:04

Lennox W vs.
Talekio L BuildUHC 00:03

Masant L vs.
ElaizaOne W BuildUHC 00:03

Mydoeza W vs.
Chippy L BuildUHC 00:04

Nikolai W vs.
GamesToJump L BuildUHC 00:04

Pacoima W vs.
iBeaturscore L BuildUHC 00:04

PainfulPvP L vs.
Shadoune W BuildUHC 00:49

Reabendet W vs.
Danteh L BuildUHC 00:04

RealHazza L vs.
Huahwi W BuildUHC 00:04

ScopeHead L vs.
Tylarzz W BuildUHC 00:08

Sinkiao L vs.
ChristianPvP W BuildUHC 00:03

SlappBox W vs.
SamitoD L BuildUHC 00:03

Slav L vs.
xCarson W BuildUHC 00:03

Solr W vs.
DField L BuildUHC 00:06

Steltix L vs.
Mentally W BuildUHC 00:03

Stimpay W vs.
HalfDumb L BuildUHC 00:03

SuchSpeed L vs.
Chanse W BuildUHC 00:04

Swishes L vs.
Ginger W BuildUHC 00:11

ThisGrizzly W vs.
Dedrevill L BuildUHC 00:04

xNestorio W vs.
JackD L BuildUHC 00:05

Round 1

TopBandit L vs.
Ginger W BuildUHC 00:03

Zyper L vs.
Stimpay W BuildUHC 00:03

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20