Rosie's Bday

Updated 8:54am

None.

Final - Match 2

Chay // Dylan V vs.
Delante // Scott

Scroll to the right to view bracket. →

Adam // Naj
(bye)
Longhair // Ron
5
Shawn // Tweety
Jennifer // Nate
(bye)
(bye)
Corey // Lynn
Ed // Kyle
(bye)
(bye)
Nerrissa // Tony M
Delante // Scott
(bye)
(bye)
Craig // Diana
Amy // Dylan M
(bye)
(bye)
AJ // Vincent
Brittany // Rez
(bye)
(bye)
Crash // JT
Donutz // Rosie
(bye)
(bye)
Ryan // Wayne
Chay // Dylan V
(bye)
(bye)
Audra // Stacie
Adam // Naj
A
3
Longhair // Ron
Jennifer // Nate
B
9
Corey // Lynn
Ed // Kyle
C
3
Nerrissa // Tony M
Delante // Scott
D
6
Craig // Diana
Amy // Dylan M
E
7
AJ // Vincent
Brittany // Rez
F
8
Crash // JT
Donutz // Rosie
G
4
Ryan // Wayne
Chay // Dylan V
H
10
Audra // Stacie
Adam // Naj
I
10
Jennifer // Nate
Ed // Kyle
J
6
Delante // Scott
Amy // Dylan M
K
9
Brittany // Rez
Donutz // Rosie
L
8
Chay // Dylan V
Jennifer // Nate
M
6
Delante // Scott
Brittany // Rez
N
8
Chay // Dylan V
Delante // Scott
O
5
Chay // Dylan V
Delante // Scott
3
Chay // Dylan V
Chay // Dylan V
Delante // Scott
(bye)
Shawn // Tweety
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Shawn // Tweety
H
5
Audra // Stacie
(bye)
G
Ryan // Wayne
(bye)
F
Crash // JT
(bye)
E
AJ // Vincent
(bye)
D
Craig // Diana
(bye)
C
Nerrissa // Tony M
(bye)
B
Corey // Lynn
(bye)
A
Longhair // Ron
Shawn // Tweety
3
Ryan // Wayne
Crash // JT
10
AJ // Vincent
Craig // Diana
7
Nerrissa // Tony M
Corey // Lynn
4
Longhair // Ron
Ryan // Wayne
J
4
Ed // Kyle
AJ // Vincent
I
5
Adam // Naj
Nerrissa // Tony M
L
10
Donutz // Rosie
Corey // Lynn
K
8
Amy // Dylan M
Ed // Kyle
4
AJ // Vincent
Donutz // Rosie
10
Corey // Lynn
Ed // Kyle
N
5
Brittany // Rez
Donutz // Rosie
M
8
Jennifer // Nate
Ed // Kyle
9
Donutz // Rosie
Donutz // Rosie
O
6
Chay // Dylan V
Chay // Dylan V

3rd

  Donutz // Rosie

4th

  Ed // Kyle

5th

  Brittany // Rez

  Jennifer // Nate

7th

  AJ // Vincent

  Corey // Lynn

9th

  Ryan // Wayne

  Adam // Naj

  Nerrissa // Tony M

  Amy // Dylan M

13th

  Shawn // Tweety

  Crash // JT

  Craig // Diana

  Longhair // Ron

17th

  Audra // Stacie

Final

Delante // Scott L vs.
Chay // Dylan V W 3 30:58

Elimination Final

Donutz // Rosie L vs.
Chay // Dylan V W 6 29:54

Elimination Semi-final

Ed // Kyle L vs.
Donutz // Rosie W 9 29:06

Winners Final

Delante // Scott W vs.
Chay // Dylan V L 5 29:04

Elimination 6

Donutz // Rosie W vs.
Jennifer // Nate L 8 38:09

Ed // Kyle W vs.
Brittany // Rez L 5 22:51

Elimination 5

Donutz // Rosie W vs.
Corey // Lynn L 10 22:31

Ed // Kyle W vs.
AJ // Vincent L 4 25:32

Winners Semi-finals

Brittany // Rez L vs.
Chay // Dylan V W 8 39:36

Jennifer // Nate L vs.
Delante // Scott W 6 23:09

Elimination 4

AJ // Vincent W vs.
Adam // Naj L 5 15:51

Corey // Lynn W vs.
Amy // Dylan M L 8 32:13

Nerrissa // Tony M L vs.
Donutz // Rosie W 10 15:26

Ryan // Wayne L vs.
Ed // Kyle W 4 29:13

Elimination 3

Corey // Lynn W vs.
Longhair // Ron L 4 30:46

Craig // Diana L vs.
Nerrissa // Tony M W 7 32:35

Crash // JT L vs.
AJ // Vincent W 10 19:15

Shawn // Tweety L vs.
Ryan // Wayne W 3 31:05

Winners 2

Adam // Naj L vs.
Jennifer // Nate W 10 19:36

Amy // Dylan M L vs.
Brittany // Rez W 9 31:42

Donutz // Rosie L vs.
Chay // Dylan V W 8 30:08

Ed // Kyle L vs.
Delante // Scott W 6 21:59

Elimination 2

Shawn // Tweety W vs.
Audra // Stacie L 5 52:30

Winners 1

Adam // Naj W vs.
Longhair // Ron L 3 25:13

Amy // Dylan M W vs.
AJ // Vincent L 7 28:34

Brittany // Rez W vs.
Crash // JT L 8 28:24

Chay // Dylan V W vs.
Audra // Stacie L 10 24:58

Delante // Scott W vs.
Craig // Diana L 6 22:47

Donutz // Rosie W vs.
Ryan // Wayne L 4 32:47

Ed // Kyle W vs.
Nerrissa // Tony M L 3 27:46

Jennifer // Nate W vs.
Corey // Lynn L 9 41:04

Round 1

Longhair // Ron W vs.
Shawn // Tweety L 5 37:06

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20