Christmas Tournament

Updated 4:48am

None.

None.

Lexi Roumeliotis x

Dena Vasiliou

Amalia Vasiliou x

Mike Roumeliotis

Mia Roumeliotis x

Spiro Roumeliotis

Catherine Cummins x

Melissa Katsaros

Antonios Roumeliotis

Mike Roumeliotis x

Melissa Katsaros

Spiro Roumeliotis x

Antonios Roumeliotis

Dena Vasiliou

Dena Vasiliou x

Antonios Roumeliotis

Melissa Katsaros

Antonios Roumeliotis x

Melissa Katsaros

Melissa Katsaros

Round 4

Antonios Roumeliotis L vs.
Melissa Katsaros W 00:04

Round 3

Dena Vasiliou L vs.
Antonios Roumeliotis W 00:04

Round 2

Mike Roumeliotis L vs.
Melissa Katsaros W 00:04

Spiro Roumeliotis L vs.
Antonios Roumeliotis W 00:04

Round 1

Amalia Vasiliou 6 L vs.
Mike Roumeliotis 5 W 00:17

Catherine Cummins L vs.
Melissa Katsaros W 00:15

Lexi Roumeliotis 5 L vs.
Dena Vasiliou 7 W 01:05

Mia Roumeliotis L vs.
Spiro Roumeliotis W 00:16

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20