Elite time

Updated 5:59pm

None.

None.

ICHIE
(bye)
FEFO 7
ABNER 4
MSH
(bye)
(bye)
FAHAD
IBRAHIM
(bye)
(bye)
PARSON
MZ 7
KEEM 3
(bye)
Sam
ICHIE 7
FEFO 3
MSH 7
FAHAD
IBRAHIM 3
PARSON 7
MZ 7
Sam 3
ICHIE 7
MSH 4
PARSON 7
MZ 2
ICHIE 7
PARSON 4
ICHIE

1st

  ICHIE

2nd

  PARSON

Final

ICHIE 7 W vs.
PARSON 4 L 00:51

Semi-finals

ICHIE 7 W vs.
MSH 4 L 48:23

PARSON 7 W vs.
MZ 2 L 46:26

Quarter-finals

IBRAHIM 3 L vs.
PARSON 7 W 50:22

ICHIE 7 W vs.
FEFO 3 L 00:20

MSH 7 W vs.
FAHAD L 00:13

MZ 7 W vs.
Sam 3 L 00:22

Round 1

FEFO 7 W vs.
ABNER 4 L 57:28

MZ 7 W vs.
KEEM 3 L 56:20

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20