Aco Regional Singles

Updated 7:00am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Tim Burnett (1)
(bye) (32)
James Rains (17) 15
4 Chicano Jerky
Bill Merrill (16) 21
Vincent Zuniga (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Anthony (8)
Ric Esparza (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
John Fent (12)
Jaiden Larese (13)
(bye) (20)
(bye) (29)
Jason Bettinger (4)
Bryce Bettinger (3)
(bye) (30)
(bye) (19)
Jim Bettinger (14)
Randy Lowry (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Ricky Gallagher (6)
Scott Swenson (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Eugene Phillips (10)
Austin Larese (15)
(bye) (18)
(bye) (31)
William Howell (2)
Tim Burnett (1) 21
A
3 Joe's Catering
Bill Merrill (16)
Vincent Zuniga (9) 7
B
1 Loco Canopies
Anthony (8) 21
Ric Esparza (5) 13
C
2 559 Tools
John Fent (12) 21
Jaiden Larese (13) 16
D
1 Loco Canopies
Jason Bettinger (4) 21
Bryce Bettinger (3) 21
E
2 559 Tools
Jim Bettinger (14) 6
Randy Lowry (11) 11
F
4 Chicano Jerky
Ricky Gallagher (6) 21
Scott Swenson (7) 21
G
3 Joe's Catering
Eugene Phillips (10) 18
Austin Larese (15)
H
1 Loco Canopies
William Howell (2) 21
Tim Burnett (1) 21
I
3 Joe's Catering
Anthony (8) 12
John Fent (12) 21
J
2 559 Tools
Jason Bettinger (4) 1
Bryce Bettinger (3)
K
3 Joe's Catering
Ricky Gallagher (6) 21
Scott Swenson (7) 21
L
4 Chicano Jerky
William Howell (2) 7
Tim Burnett (1) 21
M
2 559 Tools
John Fent (12) 17
Ricky Gallagher (6) 21
N
2 559 Tools
Scott Swenson (7) 9
Tim Burnett (1) 21
O
1 Loco Canopies
Ricky Gallagher (6) 10
Tim Burnett (1) 21
4 Chicano Jerky
Ricky Gallagher (6) 12
Tim Burnett (1)
(bye) (32)
James Rains (17)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
(bye) (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
(bye) (19)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
(bye) (18)
(bye) (31)
James Rains (17) 9
H
3 Joe's Catering
Austin Larese (15) 21
(bye) (25)
G
Eugene Phillips (10)
(bye) (21)
F
Randy Lowry (11)
(bye) (29)
E
Jim Bettinger (14)
(bye) (19)
D
Jaiden Larese (13)
(bye) (27)
C
Ric Esparza (5)
(bye) (23)
B
Vincent Zuniga (9)
(bye) (31)
A
Bill Merrill (16)
Austin Larese (15) 1
4 Chicano Jerky
Eugene Phillips (10) 21
Randy Lowry (11) 21
1 Loco Canopies
Jim Bettinger (14) 1
Jaiden Larese (13)
4 Chicano Jerky
Ric Esparza (5) 21
Vincent Zuniga (9) 22
2 559 Tools
Bill Merrill (16) 15
Eugene Phillips (10) 21
J
1 Loco Canopies
Jason Bettinger (4) 5
Randy Lowry (11) 3
I
3 Joe's Catering
Anthony (8) 21
Ric Esparza (5) 21
L
1 Loco Canopies
William Howell (2) 15
Vincent Zuniga (9) 21
K
1 Loco Canopies
Bryce Bettinger (3) 10
Eugene Phillips (10) 21
4 Chicano Jerky
Anthony (8) 17
Ric Esparza (5) 21
1 Loco Canopies
Vincent Zuniga (9) 7
Eugene Phillips (10) 19
N
1 Loco Canopies
Scott Swenson (7) 21
Ric Esparza (5) 21
M
3 Joe's Catering
John Fent (12) 10
Eugene Phillips (10) 21
2 559 Tools
Ric Esparza (5) 18
Eugene Phillips (10) 11
O
2 559 Tools
Ricky Gallagher (6) 21
Ricky Gallagher (6)

1st

  Tim Burnett (1)

2nd

  Ricky Gallagher (6)

3rd

  Eugene Phillips (10)

4th

  Ric Esparza (5)

5th

  Scott Swenson (7)

  John Fent (12)

7th

  Anthony (8)

  Vincent Zuniga (9)

9th

  Jason Bettinger (4)

  Randy Lowry (11)

  William Howell (2)

  Bryce Bettinger (3)

13th

  Austin Larese (15)

  Jim Bettinger (14)

  Jaiden Larese (13)

  Bill Merrill (16)

17th

  James Rains (17)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  (bye) (29)

  (bye) (19)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  (bye) (31)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (20)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (18)

Final

Tim Burnett (1) 21 W vs.
Ricky Gallagher (6) 12 L 4 Chicano Jerky 17:59

Elimination Final

Eugene Phillips (10) 11 L vs.
Ricky Gallagher (6) 21 W 2 559 Tools 08:34

Elimination Semi-final

Eugene Phillips (10) 21 W vs.
Ric Esparza (5) 18 L 2 559 Tools 18:54

Winners Final

Tim Burnett (1) 21 W vs.
Ricky Gallagher (6) 10 L 1 Loco Canopies 13:33

Elimination 6

Eugene Phillips (10) 19 W vs.
Scott Swenson (7) 21 L 1 Loco Canopies 26:31

Ric Esparza (5) 21 W vs.
John Fent (12) 10 L 3 Joe's Catering 20:03

Elimination 5

Eugene Phillips (10) 21 W vs.
Anthony (8) 17 L 4 Chicano Jerky 16:33

Ric Esparza (5) 21 W vs.
Vincent Zuniga (9) 7 L 1 Loco Canopies 09:03

Winners Semi-finals

Ricky Gallagher (6) 21 W vs.
Scott Swenson (7) 9 L 2 559 Tools 15:02

Tim Burnett (1) 21 W vs.
John Fent (12) 17 L 2 559 Tools 25:04

Elimination 4

Eugene Phillips (10) 21 W vs.
Jason Bettinger (4) 5 L 1 Loco Canopies 09:36

Randy Lowry (11) 3 L vs.
Anthony (8) 21 W 3 Joe's Catering 13:31

Ric Esparza (5) 21 W vs.
William Howell (2) 15 L 1 Loco Canopies 11:20

Vincent Zuniga (9) 21 W vs.
Bryce Bettinger (3) 10 L 1 Loco Canopies 14:45

Elimination 3

Austin Larese (15) 1 L vs.
Eugene Phillips (10) 21 W 4 Chicano Jerky 37:37

Jaiden Larese (13) L vs.
Ric Esparza (5) 21 W 4 Chicano Jerky 09:50

Randy Lowry (11) 21 W vs.
Jim Bettinger (14) 1 L 1 Loco Canopies 12:59

Vincent Zuniga (9) 22 W vs.
Bill Merrill (16) 15 L 2 559 Tools 17:33

Winners 2

Bryce Bettinger (3) L vs.
Ricky Gallagher (6) 21 W 3 Joe's Catering 08:35

John Fent (12) 21 W vs.
Jason Bettinger (4) 1 L 2 559 Tools 10:37

Scott Swenson (7) 21 W vs.
William Howell (2) 7 L 4 Chicano Jerky 13:44

Tim Burnett (1) 21 W vs.
Anthony (8) 12 L 3 Joe's Catering 24:24

Elimination 2

(bye) (19) L vs.
Jaiden Larese (13) W 20:14

(bye) (21) L vs.
Randy Lowry (11) W 32:24

(bye) (23) L vs.
Vincent Zuniga (9) W 44:19

(bye) (25) L vs.
Eugene Phillips (10) W 19:51

(bye) (27) L vs.
Ric Esparza (5) W 40:43

(bye) (29) L vs.
Jim Bettinger (14) W 21:30

(bye) (31) L vs.
Bill Merrill (16) W 31:05

James Rains (17) 9 L vs.
Austin Larese (15) 21 W 3 Joe's Catering 16:29

Elimination 1

(bye) (18) L vs.
(bye) (31) W 59:44

(bye) (20) L vs.
(bye) (29) W 59:44

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 59:44

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 59:44

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 59:44

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 59:44

(bye) (30) L vs.
(bye) (19) W 59:44

(bye) (32) L vs.
James Rains (17) W 15:40

Winners 1

Austin Larese (15) L vs.
William Howell (2) 21 W 1 Loco Canopies 09:46

Bryce Bettinger (3) 21 W vs.
Jim Bettinger (14) 6 L 2 559 Tools 19:11

Jaiden Larese (13) 16 L vs.
Jason Bettinger (4) 21 W 1 Loco Canopies 17:35

Randy Lowry (11) 11 L vs.
Ricky Gallagher (6) 21 W 4 Chicano Jerky 16:41

Ric Esparza (5) 13 L vs.
John Fent (12) 21 W 2 559 Tools 19:10

Scott Swenson (7) 21 W vs.
Eugene Phillips (10) 18 L 3 Joe's Catering 16:59

Tim Burnett (1) 21 W vs.
Bill Merrill (16) L 3 Joe's Catering 10:23

Vincent Zuniga (9) 7 L vs.
Anthony (8) 21 W 1 Loco Canopies 14:00

Round 1

(bye) (19) L vs.
Jim Bettinger (14) W 59:44

(bye) (21) L vs.
John Fent (12) W 59:44

(bye) (23) L vs.
Eugene Phillips (10) W 59:44

(bye) (25) L vs.
Anthony (8) W 59:44

(bye) (27) L vs.
Ricky Gallagher (6) W 59:44

(bye) (29) L vs.
Jason Bettinger (4) W 59:44

(bye) (31) L vs.
William Howell (2) W 59:44

Austin Larese (15) W vs.
(bye) (18) L 59:44

Bryce Bettinger (3) W vs.
(bye) (30) L 59:44

Jaiden Larese (13) W vs.
(bye) (20) L 59:44

James Rains (17) 15 L vs.
Bill Merrill (16) 21 W 4 Chicano Jerky 15:04

Randy Lowry (11) W vs.
(bye) (22) L 59:44

Ric Esparza (5) W vs.
(bye) (28) L 59:44

Scott Swenson (7) W vs.
(bye) (26) L 59:44

Tim Burnett (1) W vs.
(bye) (32) L 59:44

Vincent Zuniga (9) W vs.
(bye) (24) L 59:44

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20