BB MS CKT

Updated 1:34am

None.

None.

Brannon Mayo
(bye)
John Gardner
9
Tommy Staggs
Ovander V Bosher
(bye)
(bye)
Tommy Harrell
Dario Walters
(bye)
(bye)
Tony Smith
Rodney Allison
(bye)
(bye)
Rob Yancey
Tony Jordan
(bye)
(bye)
Stephin Foreman
David Durham
(bye)
(bye)
Thomas McFarland
Hank Schroeder
(bye)
(bye)
Charlie Rigsby
Cody Zane
(bye)
(bye)
Ace Hackworth
Rodrick Barrow
(bye)
(bye)
Chris Linkous
Kyle Owen
(bye)
(bye)
Chris Wells
John Huddleston
(bye)
(bye)
Daniel Heretick
Mark Monger
(bye)
(bye)
Noah Yancey
Kevin Scott
(bye)
(bye)
Nate Kemplin
Len Hall
(bye)
(bye)
John Murphy
Micheal Tuck
(bye)
(bye)
Thomas Knighton
Thomas Brownie
7
Matt Indelicato
(bye)
Shawn Traylor
Brannon Mayo
11
Tommy Staggs
Ovander V Bosher
5
Tommy Harrell
Dario Walters
4
Tony Smith
Rodney Allison
12
Rob Yancey
Tony Jordan
7
Stephin Foreman
David Durham
Thomas McFarland
Hank Schroeder
11
Charlie Rigsby
Cody Zane
12
Ace Hackworth
Rodrick Barrow
6
Chris Linkous
Kyle Owen
6
Chris Wells
John Huddleston
10
Daniel Heretick
Mark Monger
10
Noah Yancey
Kevin Scott
5
Nate Kemplin
Len Hall
John Murphy
Micheal Tuck
9
Thomas Knighton
Matt Indelicato
4
Shawn Traylor
Brannon Mayo
9
Tommy Harrell
Tony Smith
12
Rob Yancey
Stephin Foreman
10
David Durham
Charlie Rigsby
8
Ace Hackworth
Chris Linkous
5
Kyle Owen
Daniel Heretick
7
Mark Monger
Kevin Scott
6
Len Hall
Thomas Knighton
4
Matt Indelicato
Brannon Mayo
8
Tony Smith
David Durham
5
Ace Hackworth
Chris Linkous
4
Mark Monger
Kevin Scott
11
Matt Indelicato
Brannon Mayo
3
David Durham
Chris Linkous
5
Matt Indelicato
Brannon Mayo
4
Chris Linkous
Chris Linkous

Final

Brannon Mayo L vs.
Chris Linkous W 4 19:24

Semi-finals

Brannon Mayo W vs.
David Durham L 3 17:59

Chris Linkous W vs.
Matt Indelicato L 5 13:46

Quarter-finals

Brannon Mayo W vs.
Tony Smith L 8 22:46

Chris Linkous W vs.
Mark Monger L 4 22:28

David Durham W vs.
Ace Hackworth L 5 17:32

Kevin Scott L vs.
Matt Indelicato W 11 25:01

Round 3

Brannon Mayo W vs.
Tommy Harrell L 9 21:20

Charlie Rigsby L vs.
Ace Hackworth W 8 18:39

Chris Linkous W vs.
Kyle Owen L 5 44:39

Daniel Heretick L vs.
Mark Monger W 7 24:53

Kevin Scott W vs.
Len Hall L 6 29:50

Stephin Foreman L vs.
David Durham W 10 35:16

Thomas Knighton L vs.
Matt Indelicato W 4 13:55

Tony Smith W vs.
Rob Yancey L 12 27:32

Round 2

Brannon Mayo W vs.
Tommy Staggs L 11 24:13

Cody Zane L vs.
Ace Hackworth W 12 21:44

Dario Walters L vs.
Tony Smith W 4 21:23

David Durham W vs.
Thomas McFarland L 11:31

Hank Schroeder L vs.
Charlie Rigsby W 11 27:17

John Huddleston L vs.
Daniel Heretick W 10 13:01

Kevin Scott W vs.
Nate Kemplin L 5 18:45

Kyle Owen W vs.
Chris Wells L 6 13:52

Len Hall W vs.
John Murphy L 21:15

Mark Monger W vs.
Noah Yancey L 10 37:07

Matt Indelicato W vs.
Shawn Traylor L 4 18:54

Micheal Tuck L vs.
Thomas Knighton W 9 28:36

Ovander V Bosher L vs.
Tommy Harrell W 5 12:27

Rodney Allison L vs.
Rob Yancey W 12 46:13

Rodrick Barrow L vs.
Chris Linkous W 6 16:19

Tony Jordan L vs.
Stephin Foreman W 7 32:10

Round 1

John Gardner L vs.
Tommy Staggs W 9 26:27

Thomas Brownie L vs.
Matt Indelicato W 7 18:00

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20