Gulfs Singles DBL Elimination Bracket

Updated 5:51am

Round 1

Bows230 "Bernd" vs.
DocAM 16:42:37

Dazza vs.
Shakiewun 16:42:33

Grassbuster vs.
Shawnrdc 16:42:41

Jase025 vs.
Wg1999 "Bill" 16:42:23

Pharmgirl31 vs.
Mattyhands 16:42:27

RealHandicap17 vs.
GoSkins9 16:42:30

Winners 1

Ava17 vs.
Bomber990 16:41:57

Birdcat vs.
JeremyWoods87 16:41:53

JamieBHoyo vs.
Roy56560 16:42:07

Joshs8 vs.
Halimievo 16:41:50

LadyPetsy vs.
WhoDatSteve 16:42:10

Malevolant vs.
Rodd00 16:42:14

Millgate66 "Milly" vs.
MWLatham 16:42:03

RJFlyboy2 vs.
Fullermanb 16:42:17

RLS57 vs.
BamBam 16:42:20

WarrenEgoTrip vs.
JDBar0 16:42:00

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Maccers4
(bye)
Jase025
Wg1999 "Bill"
LadyPetsy
(bye)
(bye)
WhoDatSteve
Ava17
(bye)
(bye)
Bomber990
JamieBHoyo
(bye)
(bye)
Roy56560
Heath "Heath7898"
(bye)
Dazza
Shakiewun
RJFlyboy2
(bye)
(bye)
Fullermanb
RLS57
(bye)
(bye)
BamBam
Bows230 "Bernd"
DocAM
(bye)
LKK1963
Papioman
(bye)
Grassbuster
Shawnrdc
WarrenEgoTrip
(bye)
(bye)
JDBar0
Joshs8
(bye)
(bye)
Halimievo
Pharmgirl31
Mattyhands
(bye)
Guinness85
Millgate66 "Milly"
(bye)
(bye)
MWLatham
Malevolant
(bye)
(bye)
Rodd00
Birdcat
(bye)
(bye)
JeremyWoods87
RealHandicap17
GoSkins9
(bye)
ThinBoyRow
Maccers4
A
LadyPetsy
B
WhoDatSteve
Ava17
C
Bomber990
JamieBHoyo
D
Roy56560
Heath "Heath7898"
E
RJFlyboy2
F
Fullermanb
RLS57
G
BamBam
H
LKK1963
Papioman
I
WarrenEgoTrip
J
JDBar0
Joshs8
K
Halimievo
L
Guinness85
Millgate66 "Milly"
M
MWLatham
Malevolant
N
Rodd00
Birdcat
O
JeremyWoods87
P
ThinBoyRow
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
P
(bye)
O
(bye)
N
(bye)
M
L
(bye)
K
(bye)
J
I
H
(bye)
G
(bye)
F
E
(bye)
D
(bye)
C
(bye)
B
A
T
S
R
Q
X
W
V
U
AB
AA
Z
Y
AC
AD
AE

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20