Madden Tourney 02/21/19

Updated 3:19pm

Round 1

akshay (5) vs.
shalin (12) 22:04:27

jack (7) vs.
neeyam (10) 22:04:23

mark (9) vs.
karthik (8) 22:04:25

Round 1

ravij (11) vs.
pranavan (6)
aryan moparti (1)
(bye) (16)
mark (9)
karthik (8)
akshay (5)
shalin (12)
(bye) (13)
mayan (4)
anay (3)
(bye) (14)
ravij (11)
pranavan (6)
jack (7)
neeyam (10)
(bye) (15)
aryan v (2)
aryan moparti (1)
mayan (4)
anay (3)
aryan v (2)

Round 1

(bye) (13) L vs.
mayan (4) W 00:35

(bye) (15) L vs.
aryan v (2) W 00:35

anay (3) W vs.
(bye) (14) L 00:35

aryan moparti (1) W vs.
(bye) (16) L 00:35

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20