ACO October Doubles

Updated 6:30pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Randy / Dustin (1)
(bye) (32)
Angela / Rickey (17)
Jacob / Jerry (16)
Brad / Kevin (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Bert / Skidmore (8)
Dayna / Eric (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Joey / Brent (12)
Patrick / Jonah (13)
(bye) (20)
(bye) (29)
Ray / John A. (4)
Jamey / Trevor (3)
(bye) (30)
(bye) (19)
Larrie / Rocky (14)
Eddye / stephanie (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Cody / Andy (6)
Brian / Tom (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Rusty / Nick (10)
John C / Josh K (15)
(bye) (18)
(bye) (31)
Lil Bert / Warren (2)
Randy / Dustin (1)
A
Jacob / Jerry (16)
Brad / Kevin (9)
B
Bert / Skidmore (8)
Dayna / Eric (5)
C
Board 1
Joey / Brent (12)
Patrick / Jonah (13)
D
Ray / John A. (4)
Jamey / Trevor (3)
E
Larrie / Rocky (14)
Eddye / stephanie (11)
F
Board 6
Cody / Andy (6)
Brian / Tom (7)
G
Board 5
Rusty / Nick (10)
John C / Josh K (15)
H
Board 7
Lil Bert / Warren (2)
Jacob / Jerry (16)
I
Board 7
Bert / Skidmore (8)
Joey / Brent (12)
J
Patrick / Jonah (13)
Jamey / Trevor (3)
K
Board 5
Cody / Andy (6)
Brian / Tom (7)
L
Lil Bert / Warren (2)
Bert / Skidmore (8)
M
Board 6
Patrick / Jonah (13)
Jamey / Trevor (3)
N
Board 5
Lil Bert / Warren (2)
Patrick / Jonah (13)
O
Board 1
Jamey / Trevor (3)
Jamey / Trevor (3)
Board 2
Patrick / Jonah (13)
Jamey / Trevor (3)
(bye) (32)
Angela / Rickey (17)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
(bye) (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
(bye) (19)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
(bye) (18)
(bye) (31)
Angela / Rickey (17)
H
Board 6
John C / Josh K (15)
(bye) (25)
G
Rusty / Nick (10)
(bye) (21)
F
Eddye / stephanie (11)
(bye) (29)
E
Larrie / Rocky (14)
(bye) (19)
D
Ray / John A. (4)
(bye) (27)
C
Dayna / Eric (5)
(bye) (23)
B
Brad / Kevin (9)
(bye) (31)
A
Randy / Dustin (1)
John C / Josh K (15)
Rusty / Nick (10)
Eddye / stephanie (11)
Board 1
Larrie / Rocky (14)
Ray / John A. (4)
Board 5
Dayna / Eric (5)
Brad / Kevin (9)
Randy / Dustin (1)
Rusty / Nick (10)
J
Joey / Brent (12)
Eddye / stephanie (11)
I
Jacob / Jerry (16)
Dayna / Eric (5)
L
Board 1
Brian / Tom (7)
Randy / Dustin (1)
K
Board 7
Cody / Andy (6)
Joey / Brent (12)
Board 5
Jacob / Jerry (16)
Brian / Tom (7)
Cody / Andy (6)
Joey / Brent (12)
N
Board 6
Lil Bert / Warren (2)
Cody / Andy (6)
M
Board 1
Bert / Skidmore (8)
Lil Bert / Warren (2)
Board 2
Cody / Andy (6)
Lil Bert / Warren (2)
O
Board 2
Patrick / Jonah (13)
Patrick / Jonah (13)

1st

  Jamey / Trevor (3)

2nd

  Patrick / Jonah (13)

3rd

  Lil Bert / Warren (2)

4th

  Cody / Andy (6)

5th

  Joey / Brent (12)

  Bert / Skidmore (8)

7th

  Jacob / Jerry (16)

  Brian / Tom (7)

9th

  Rusty / Nick (10)

  Eddye / stephanie (11)

  Dayna / Eric (5)

  Randy / Dustin (1)

13th

  John C / Josh K (15)

  Larrie / Rocky (14)

  Ray / John A. (4)

  Brad / Kevin (9)

17th

  Angela / Rickey (17)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  (bye) (29)

  (bye) (19)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  (bye) (31)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (20)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (18)

Final

Jamey / Trevor (3) W vs.
Patrick / Jonah (13) L Board 2 14:53

Elimination Final

Lil Bert / Warren (2) L vs.
Patrick / Jonah (13) W Board 2 10:46

Elimination Semi-final

Lil Bert / Warren (2) W vs.
Cody / Andy (6) L Board 2 19:22

Winners Final

Patrick / Jonah (13) L vs.
Jamey / Trevor (3) W Board 1 08:57

Elimination 6

Cody / Andy (6) W vs.
Bert / Skidmore (8) L Board 1 12:28

Joey / Brent (12) L vs.
Lil Bert / Warren (2) W Board 6 13:18

Elimination 5

Brian / Tom (7) L vs.
Cody / Andy (6) W 15:33

Joey / Brent (12) W vs.
Jacob / Jerry (16) L Board 5 13:58

Winners Semi-finals

Bert / Skidmore (8) L vs.
Patrick / Jonah (13) W Board 6 18:16

Jamey / Trevor (3) W vs.
Lil Bert / Warren (2) L Board 5 14:54

Elimination 4

Dayna / Eric (5) L vs.
Brian / Tom (7) W Board 1 13:56

Eddye / stephanie (11) L vs.
Jacob / Jerry (16) W 11:28

Randy / Dustin (1) L vs.
Cody / Andy (6) W Board 7 15:56

Rusty / Nick (10) L vs.
Joey / Brent (12) W 10:16

Elimination 3

Brad / Kevin (9) L vs.
Randy / Dustin (1) W 15:22

Eddye / stephanie (11) W vs.
Larrie / Rocky (14) L Board 1 17:02

John C / Josh K (15) L vs.
Rusty / Nick (10) W 06:55

Ray / John A. (4) L vs.
Dayna / Eric (5) W Board 5 11:33

Winners 2

Brian / Tom (7) L vs.
Lil Bert / Warren (2) W 08:34

Jacob / Jerry (16) L vs.
Bert / Skidmore (8) W Board 7 13:32

Jamey / Trevor (3) W vs.
Cody / Andy (6) L Board 5 11:37

Joey / Brent (12) L vs.
Patrick / Jonah (13) W 17:46

Elimination 2

(bye) (19) L vs.
Ray / John A. (4) W 26:12

(bye) (21) L vs.
Eddye / stephanie (11) W 13:18

(bye) (23) L vs.
Brad / Kevin (9) W 18:57

(bye) (25) L vs.
Rusty / Nick (10) W 12:05

(bye) (27) L vs.
Dayna / Eric (5) W 16:20

(bye) (29) L vs.
Larrie / Rocky (14) W 11:10

(bye) (31) L vs.
Randy / Dustin (1) W 31:51

Angela / Rickey (17) L vs.
John C / Josh K (15) W Board 6 12:49

Elimination 1

(bye) (18) L vs.
(bye) (31) W 29:22

(bye) (20) L vs.
(bye) (29) W 29:22

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 29:22

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 29:22

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 29:22

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 29:22

(bye) (30) L vs.
(bye) (19) W 29:22

(bye) (32) L vs.
Angela / Rickey (17) W 11:23

Winners 1

Brad / Kevin (9) L vs.
Bert / Skidmore (8) W 21:49

Brian / Tom (7) W vs.
Rusty / Nick (10) L Board 5 14:56

Dayna / Eric (5) L vs.
Joey / Brent (12) W Board 1 15:54

Eddye / stephanie (11) L vs.
Cody / Andy (6) W Board 6 16:12

Jamey / Trevor (3) W vs.
Larrie / Rocky (14) L 14:05

John C / Josh K (15) L vs.
Lil Bert / Warren (2) W Board 7 30:34

Patrick / Jonah (13) W vs.
Ray / John A. (4) L 14:34

Randy / Dustin (1) L vs.
Jacob / Jerry (16) W 20:27

Round 1

(bye) (19) L vs.
Larrie / Rocky (14) W 29:21

(bye) (21) L vs.
Joey / Brent (12) W 29:21

(bye) (23) L vs.
Rusty / Nick (10) W 29:21

(bye) (25) L vs.
Bert / Skidmore (8) W 29:21

(bye) (27) L vs.
Cody / Andy (6) W 29:21

(bye) (29) L vs.
Ray / John A. (4) W 29:21

(bye) (31) L vs.
Lil Bert / Warren (2) W 29:21

Angela / Rickey (17) L vs.
Jacob / Jerry (16) W 14:26

Brad / Kevin (9) W vs.
(bye) (24) L 29:21

Brian / Tom (7) W vs.
(bye) (26) L 29:21

Dayna / Eric (5) W vs.
(bye) (28) L 29:21

Eddye / stephanie (11) W vs.
(bye) (22) L 29:21

Jamey / Trevor (3) W vs.
(bye) (30) L 29:21

John C / Josh K (15) W vs.
(bye) (18) L 29:21

Patrick / Jonah (13) W vs.
(bye) (20) L 29:21

Randy / Dustin (1) W vs.
(bye) (32) L 29:21

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20