Epoca Billiards 9ball Δυαδες Β Κατηγορια 29-31/01/2016

Updated 7:34pm

None.

Elimination 1

Pateris Liolos vs.
Deligianidis Karkasinas

Prokopis Adam vs.
Xatzopoulos Karderinis

Saitas Fountoulakis vs.
Thomas Kontaroudis

Elimination 2

Zoumas Vaggelakos M vs.
Danos Sacatack

Winners Semi-finals

Lakavas Kolonias vs.
Milonas Metaxoulis

Pitsalidis Pirpiris vs.
Bourdouvalis Kontarelis

Scroll to the right to view bracket. →

Pitsalidis Pirpiris 11
Zoumas Vaggelakos M 10
Simeoforidis Tzouli
Bye
Koantas Xatzidakis
Pateris Liolos
Bourdouvalis Kontarelis
Deligianidis Karkasinas
Lakavas Kolonias
Prokopis Adam
Xatzopoulos Karderinis
Kavouras Vagelakos D
Danos Sacatack
Saitas Fountoulakis
Thomas Kontaroudis
Milonas Metaxoulis
Pitsalidis Pirpiris
A
Simeoforidis Tzouli
Koantas Xatzidakis
B
Bourdouvalis Kontarelis
Lakavas Kolonias
C
Kavouras Vagelakos D
Danos Sacatack
D
Milonas Metaxoulis
Pitsalidis Pirpiris
E
Bourdouvalis Kontarelis
Lakavas Kolonias
F
Milonas Metaxoulis
G
Zoumas Vaggelakos M
Bye
Pateris Liolos
Deligianidis Karkasinas
Prokopis Adam
Xatzopoulos Karderinis
Saitas Fountoulakis
Thomas Kontaroudis
Zoumas Vaggelakos M
D
Danos Sacatack
C
Kavouras Vagelakos D
B
Koantas Xatzidakis
A
Simeoforidis Tzouli
E
F
G

13th

  Bye

Elimination 1

Zoumas Vaggelakos M W vs.
Bye L 00:06

Winners 1

Danos Sacatack L vs.
Milonas Metaxoulis W 00:05

Koantas Xatzidakis L vs.
Bourdouvalis Kontarelis W 00:05

Lakavas Kolonias W vs.
Kavouras Vagelakos D L 00:06

Pitsalidis Pirpiris W vs.
Simeoforidis Tzouli L 00:10

Round 1

Bourdouvalis Kontarelis W vs.
Deligianidis Karkasinas L 00:08

Danos Sacatack W vs.
Saitas Fountoulakis L 00:04

Koantas Xatzidakis W vs.
Pateris Liolos L 02:24

Lakavas Kolonias W vs.
Prokopis Adam L 00:05

Pitsalidis Pirpiris 11 W vs.
Zoumas Vaggelakos M 10 L 01:09

Simeoforidis Tzouli W vs.
Bye L 00:10

Thomas Kontaroudis L vs.
Milonas Metaxoulis W 00:05

Xatzopoulos Karderinis L vs.
Kavouras Vagelakos D W 00:08

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20