Vasquez Washers Tournament 2019

Updated 5:33pm

None.

None.

Christopher
(bye)
Neto
Arena 4
Joey V
Teo
(bye)
(bye)
Eloy
Pedro
(bye)
(bye)
Pablo
Silvestre
(bye)
(bye)
Tio Roy
Ernie
(bye)
Jessy C
Arena 4
Landy
Tio Roy 2
(bye)
(bye)
Tio Joe
Tio Pedro
(bye)
(bye)
Jose
Jerry
Arena 1
Joey C
(bye)
Tio Jr
Christopher
Arena 4
Joey V
Teo
Arena 3
Eloy
Pedro
Arena 2
Pablo
Silvestre
Arena 1
Tio Roy
Ernie
Arena 2
Jessy C
Tio Roy 2
Arena 3
Tio Joe
Tio Pedro
Arena 3
Jose
Jerry
Arena 2
Tio Jr
Joey V
Arena 4
Eloy
Pedro
Arena 1
Silvestre
Ernie
Arena 2
Tio Roy 2
Tio Pedro
Arena 4
Tio Jr
Joey V
Arena 1
Pedro
Tio Roy 2
Arena 2
Tio Pedro
Joey V
Arena 4
Tio Roy 2
Joey V

1st

  Joey V

2nd

  Tio Roy 2

Final

Joey V W vs.
Tio Roy 2 L Arena 4 00:05

Semi-finals

Joey V W vs.
Pedro L Arena 1 09:49

Tio Roy 2 W vs.
Tio Pedro L Arena 2 03:44

Quarter-finals

Ernie L vs.
Tio Roy 2 W Arena 2 08:26

Joey V W vs.
Eloy L Arena 4 11:28

Pedro W vs.
Silvestre L Arena 1 11:55

Tio Pedro W vs.
Tio Jr L Arena 4 15:33

Round 2

Christopher L vs.
Joey V W Arena 4 12:32

Ernie W vs.
Jessy C L Arena 2 14:44

Jerry L vs.
Tio Jr W Arena 2 11:31

Pedro W vs.
Pablo L Arena 2 20:42

Silvestre W vs.
Tio Roy L Arena 1 12:03

Teo L vs.
Eloy W Arena 3 10:02

Tio Pedro W vs.
Jose L Arena 3 16:37

Tio Roy 2 W vs.
Tio Joe L Arena 3 15:03

Round 1

Jerry W vs.
Joey C L Arena 1 20:47

Jessy C W vs.
Landy L Arena 4 15:37

Neto L vs.
Joey V W Arena 4 10:50

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20