Shootout Singles Lv 3

Updated 3:51pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Dupont
(bye)
Shane
Heath
Sheryl G
(bye)
(bye)
Jackie F
Summer
(bye)
Adam S
17
Tristan
Shauna
16
JJ
(bye)
Radley
Dot
(bye)
Kelly S
18
Tom B
Scott V
16
Nikki R
(bye)
Amanda C
Brayden
(bye)
Christine
Tif
Wendy
17
Kimberly
(bye)
Gary C
Dupont
A
16
Shane
Sheryl G
B
17
Jackie F
Summer
C
Adam S
JJ
D
Radley
Dot
E
16
Kelly S
Scott V
F
18
Amanda C
Brayden
G
18
Christine
Wendy
H
16
Gary C
Shane
I
16
Sheryl G
Adam S
J
18
Radley
Kelly S
K
17
Scott V
Brayden
L
17
Wendy
Shane
M
17
Radley
Scott V
N
18
Brayden
Radley
O
16
Brayden
Brayden
13
Radley
Brayden
(bye)
Heath
(bye)
(bye)
(bye)
Tristan
Shauna
(bye)
(bye)
Tom B
Nikki R
(bye)
(bye)
Tif
Kimberly
(bye)
Heath
H
16
Gary C
(bye)
G
Christine
Tristan
F
16
Amanda C
Shauna
E
14
Dot
Tom B
D
17
JJ
Nikki R
C
18
Summer
Tif
B
15
Jackie F
Kimberly
A
16
Dupont
Heath
18
Christine
Tristan
15
Shauna
JJ
15
Summer
Tif
18
Dupont
Heath
J
16
Adam S
Shauna
I
15
Sheryl G
Summer
L
17
Wendy
Tif
K
16
Kelly S
Adam S
15
Sheryl G
Summer
16
Tif
Adam S
N
15
Scott V
Summer
M
18
Shane
Scott V
13
Summer
Summer
O
13
Radley
Radley

1st

  Brayden

2nd

  Radley

3rd

  Summer

4th

  Scott V

5th

  Adam S

  Shane

7th

  Sheryl G

  Tif

9th

  Heath

  Shauna

  Wendy

  Kelly S

13th

  Christine

  Tristan

  JJ

  Dupont

17th

  Gary C

  Amanda C

  Dot

  Tom B

  Nikki R

  Jackie F

  Kimberly

Final

Brayden W vs.
Radley L 13 06:42

Elimination Final

Summer L vs.
Radley W 13 39:41

Elimination Semi-final

Scott V L vs.
Summer W 13 01:05:17

Winners Final

Radley L vs.
Brayden W 16 31:56

Elimination 6

Adam S L vs.
Scott V W 15 01:02:46

Summer W vs.
Shane L 18 25:38

Elimination 5

Adam S W vs.
Sheryl G L 15 45:18

Summer W vs.
Tif L 16 46:15

Winners Semi-finals

Scott V L vs.
Brayden W 18 20:34

Shane L vs.
Radley W 17 23:39

Elimination 4

Heath L vs.
Adam S W 16 31:00

Shauna L vs.
Sheryl G W 15 35:31

Summer W vs.
Wendy L 17 24:32

Tif W vs.
Kelly S L 16 40:53

Elimination 3

Heath W vs.
Christine L 18 35:47

JJ L vs.
Summer W 15 41:43

Tif W vs.
Dupont L 18 01:10:15

Tristan L vs.
Shauna W 15 53:19

Winners 2

Adam S L vs.
Radley W 18 35:18

Brayden W vs.
Wendy L 17 24:02

Kelly S L vs.
Scott V W 17 51:20

Shane W vs.
Sheryl G L 16 47:14

Elimination 2

Heath W vs.
Gary C L 16 03:55

Kimberly L vs.
Dupont W 16 08:11

Nikki R L vs.
Summer W 18 00:17

Shauna W vs.
Dot L 14 01:01:52

Tif W vs.
Jackie F L 15 34:47

Tom B L vs.
JJ W 17 42:07

Tristan W vs.
Amanda C L 16 43:31

Winners 1

Brayden W vs.
Christine L 18 29:35

Dot L vs.
Kelly S W 16 31:28

Dupont L vs.
Shane W 16 18:34

JJ L vs.
Radley W 38:45

Scott V W vs.
Amanda C L 18 33:48

Sheryl G W vs.
Jackie F L 17 41:09

Summer L vs.
Adam S W 43:52

Wendy W vs.
Gary C L 16 36:58

Round 1

Adam S W vs.
Tristan L 17 51:16

Christine W vs.
Tif L 27:12

Kelly S W vs.
Tom B L 18 54:04

Scott V W vs.
Nikki R L 16 01:33

Shane W vs.
Heath L 24:14

Shauna L vs.
JJ W 16 24:59

Wendy W vs.
Kimberly L 17 10:23

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20