Scotts 20th Bday Tourney

Updated 5:17pm

Round 1

Casey Giacoletti vs.
Nick Giacoletti Deadpool 16:49:31

Faith Hernandez vs.
Test3 Iron Maiden 16:49:28

Javier Garcia vs.
Luis Perez Iron Man 16:49:26

Patrick Macias vs.
Test2 Game Of Thrones 16:47:56

Round 1

Kirby Rodriguez vs.
Scott Macias 16:48:06

Test vs.
Richard Brock

Test

Richard Brock

Kirby Rodriguez

Scott Macias

Game Of Thrones

Patrick Macias

Test2

Iron Man

Javier Garcia

Luis Perez

Iron Maiden

Faith Hernandez

Test3

Deadpool

Casey Giacoletti

Nick Giacoletti

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20