Scotts 20th Bday Tourney

Updated 2:06pm

Round 1

Casey Giacoletti vs.
Nick Giacoletti Deadpool 13:38:30

Faith Hernandez vs.
Test3 Iron Maiden 13:38:27

Javier Garcia vs.
Luis Perez Iron Man 13:38:25

Patrick Macias vs.
Test2 Game Of Thrones 13:36:55

Round 1

Kirby Rodriguez vs.
Scott Macias 13:37:05

Test vs.
Richard Brock

Test

Richard Brock

Kirby Rodriguez

Scott Macias

Game Of Thrones

Patrick Macias

Test2

Iron Man

Javier Garcia

Luis Perez

Iron Maiden

Faith Hernandez

Test3

Deadpool

Casey Giacoletti

Nick Giacoletti

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20