Fast 8 Thirsty Thursday

Updated 5:58pm

Elimination Final

Randy vs.
Jody 22:48:14

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Jojo
(bye)
Jody
Justin
Randy
Tim O
(bye)
Anthony
Tommy
(bye)
Austin
Greg W
Charlie
Krysta
(bye)
Carmen
Jojo
A
Jody
Randy
B
Anthony
Tommy
C
Austin
Charlie
D
Carmen
Jody
E
Randy
Austin
F
Charlie
Jody
G
Charlie
Charlie
(bye)
Justin
Tim O
(bye)
(bye)
Greg W
Krysta
(bye)
Justin
D
Carmen
Tim O
C
Tommy
Greg W
B
Anthony
Krysta
A
Jojo
Justin
Tim O
Greg W
Jojo
Justin
E
Randy
Greg W
F
Austin
Randy
Greg W
Randy
G
Jody

4th

  Greg W

5th

  Justin

  Austin

7th

  Tim O

  Jojo

9th

  Carmen

  Tommy

  Anthony

  Krysta

Elimination Semi-final

Randy W vs.
Greg W L 10:25

Winners Final

Jody L vs.
Charlie W 13:40

Elimination 4

Greg W W vs.
Austin L 17:00

Justin L vs.
Randy W 10:24

Elimination 3

Greg W W vs.
Jojo L 00:04

Justin W vs.
Tim O L 11:22

Winners Semi-finals

Austin L vs.
Charlie W 14:40

Jody W vs.
Randy L 19:48

Elimination 2

Greg W W vs.
Anthony L 24:45

Justin W vs.
Carmen L 15:38

Krysta L vs.
Jojo W 15:14

Tim O W vs.
Tommy L 23:31

Winners 1

Charlie W vs.
Carmen L 09:16

Jojo L vs.
Jody W 11:43

Randy W vs.
Anthony L 29:55

Tommy L vs.
Austin W 25:55

Round 1

Austin W vs.
Greg W L 24:33

Charlie W vs.
Krysta L 21:15

Jody W vs.
Justin L 10:36

Randy W vs.
Tim O L 13:24

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20