Blind Draw 2

Updated 8:33pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Scotty // Valdez
(bye)
Alex // Jason
Brandon // Chino
Bella // Skip
(bye)
(bye)
Carmen // Rodney
Mar // Ron
(bye)
(bye)
Spray // Wendy
Jamie // Kelly
Eddie // Iris
(bye)
Gabe // Gerardo
Scotty // Valdez
A
Alex // Jason
Bella // Skip
B
Carmen // Rodney
Mar // Ron
C
Spray // Wendy
Jamie // Kelly
D
Gabe // Gerardo
Alex // Jason
E
Bella // Skip
Spray // Wendy
F
Jamie // Kelly
Alex // Jason
G
Jamie // Kelly
Alex // Jason
Eddie // Iris
Eddie // Iris
Alex // Jason
Eddie // Iris
(bye)
Brandon // Chino
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Eddie // Iris
(bye)
Brandon // Chino
D
Gabe // Gerardo
(bye)
C
Mar // Ron
(bye)
B
Carmen // Rodney
Eddie // Iris
A
Scotty // Valdez
Gabe // Gerardo
Mar // Ron
Carmen // Rodney
Eddie // Iris
Gabe // Gerardo
E
Bella // Skip
Eddie // Iris
F
Spray // Wendy
Bella // Skip
Eddie // Iris
Eddie // Iris
G
Jamie // Kelly
Eddie // Iris

1st

  Eddie // Iris

2nd

  Alex // Jason

3rd

   Jamie // Kelly

4th

  Bella // Skip

5th

  Gabe // Gerardo

  Spray // Wendy

7th

  Mar // Ron

  Carmen // Rodney

9th

  Brandon // Chino

  Scotty // Valdez

Final - Match 2

Eddie // Iris W vs.
Alex // Jason L 14:04

Final

Alex // Jason L vs.
Eddie // Iris W 13:17

Elimination Final

Eddie // Iris W vs.
Jamie // Kelly L 17:08

Elimination Semi-final

Bella // Skip L vs.
Eddie // Iris W 19:25

Winners Final

Alex // Jason W vs.
Jamie // Kelly L 13:27

Elimination 4

Eddie // Iris W vs.
Spray // Wendy L 12:50

Gabe // Gerardo L vs.
Bella // Skip W 12:02

Elimination 3

Carmen // Rodney L vs.
Eddie // Iris W 21:07

Gabe // Gerardo W vs.
Mar // Ron L 08:04

Winners Semi-finals

Alex // Jason W vs.
Bella // Skip L 21:46

Spray // Wendy L vs.
Jamie // Kelly W 16:32

Elimination 2

Brandon // Chino L vs.
Gabe // Gerardo W 18:27

Eddie // Iris W vs.
Scotty // Valdez L 18:53

Winners 1

Jamie // Kelly W vs.
Gabe // Gerardo L 12:43

Bella // Skip W vs.
Carmen // Rodney L 16:45

Mar // Ron L vs.
Spray // Wendy W 14:31

Scotty // Valdez L vs.
Alex // Jason W 10:35

Round 1

Jamie // Kelly W vs.
Eddie // Iris L 15:38

Alex // Jason W vs.
Brandon // Chino L 17:52

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20