DGS Knockout Tournament

Updated 2:13am

None.

None.

Sherlock Holmes

Iris Watson x

Susato Mikotoba

Barok van Zeiks x

Kazuma Asougi

Gina Lestrade x

Ryuunosuke Naruhodo

Barok van Zeiks x

Sherlock Holmes x

Iris Watson xx

Kazuma Asougi

Ryuunosuke Naruhodo x

Gina Lestrade x

Susato Mikotoba

Barok van Zeiks x

Kazuma Asougi x

Ryuunosuke Naruhodo x

Susato Mikotoba x

Sherlock Holmes xx

Gina Lestrade x

Iris Watson xx

Barok van Zeiks xx

Ryuunosuke Naruhodo x

Sherlock Holmes xx

Susato Mikotoba xx

Gina Lestrade xx

Iris Watson xx

Kazuma Asougi x

Iris Watson xxx

Barok van Zeiks xx

Sherlock Holmes xx

Ryuunosuke Naruhodo xx

Kazuma Asougi xx

Susato Mikotoba xx

Gina Lestrade xx

Barok van Zeiks xxx

Ryuunosuke Naruhodo xx

Susato Mikotoba xx

Gina Lestrade xxx

Kazuma Asougi xx

Sherlock Holmes xxx

Kazuma Asougi xxx

Susato Mikotoba xx

Ryuunosuke Naruhodo xx

Ryuunosuke Naruhodo xx

Susato Mikotoba xxx

Ryuunosuke Naruhodo xx

Round 8

Ryuunosuke Naruhodo W vs.
Susato Mikotoba L 00:03

Round 7

Kazuma Asougi L vs.
Susato Mikotoba W 00:04

Round 6

Barok van Zeiks L vs.
Ryuunosuke Naruhodo W 00:20

Kazuma Asougi W vs.
Sherlock Holmes L 00:03

Susato Mikotoba W vs.
Gina Lestrade L 00:03

Round 5

Iris Watson L vs.
Barok van Zeiks W 00:02

Kazuma Asougi L vs.
Susato Mikotoba W 00:04

Sherlock Holmes W vs.
Ryuunosuke Naruhodo L 00:04

Round 4

Barok van Zeiks L vs.
Ryuunosuke Naruhodo W 00:02

Gina Lestrade L vs.
Iris Watson W 00:03

Sherlock Holmes W vs.
Susato Mikotoba L 00:02

Round 3

Barok van Zeiks W vs.
Kazuma Asougi L 00:26

Ryuunosuke Naruhodo W vs.
Susato Mikotoba L 00:08

Sherlock Holmes L vs.
Gina Lestrade W 00:04

Round 2

Barok van Zeiks W vs.
Sherlock Holmes L 00:03

Iris Watson L vs.
Kazuma Asougi W 00:03

Ryuunosuke Naruhodo L vs.
Gina Lestrade W 00:03

Round 1

Kazuma Asougi W vs.
Gina Lestrade L 00:04

Sherlock Holmes W vs.
Iris Watson L 00:04

Susato Mikotoba W vs.
Barok van Zeiks L 00:03

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20