Marlins Blind Draw 7/23/18

Updated 7:43pm

None.

None.

Eli// Kos
(bye)
Gorski // Leo
Anthony // Gil
Eddie // Nacho C
(bye)
(bye)
Dana // Joe
Jeremy // Kyle
(bye)
(bye)
Alex // Shooby
Emilio // Ulyses
Juan // Rick
(bye)
Santino // Tommy
Eli// Kos
Anthony // Gil
Eddie // Nacho C
Dana // Joe
Jeremy // Kyle
Alex // Shooby
Emilio // Ulyses
Santino // Tommy
Eli// Kos
Eddie // Nacho C
Alex // Shooby
Emilio // Ulyses
Eli// Kos
Emilio // Ulyses
Eli// Kos

1st

  Eli// Kos

2nd

  Emilio // Ulyses

Final

Eli// Kos W vs.
Emilio // Ulyses L 12:15

Semi-finals

Alex // Shooby L vs.
Emilio // Ulyses W 27:28

Eli// Kos W vs.
Eddie // Nacho C L 47:36

Quarter-finals

Eddie // Nacho C W vs.
Dana // Joe L 00:16

Eli// Kos W vs.
Anthony // Gil L 27:02

Emilio // Ulyses W vs.
Santino // Tommy L 13:25

Jeremy // Kyle L vs.
Alex // Shooby W 00:57

Round 1

Emilio // Ulyses W vs.
Juan // Rick L 00:16

Gorski // Leo L vs.
Anthony // Gil W 02:36

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20