1v1 Soccer

Updated 2:33pm

Round 1

Joseph vs.
Kyata Summit 23:20:03

Round 1

Damien vs.
Gyal

Diego vs.
Jojo

Hemmy vs.
Andrew Nechtman

Jake vs.
Reysia

Sean vs.
Brody

Sean

Brody

Hemmy

Andrew Nechtman

Diego

Jojo

Jake

Reysia

Damien

Gyal

Summit

Cyal x

Adrian

Summit

Cobe x

Kegan

Summit

Joseph

Kyata

Round 1

Cobe 3 L vs.
Kegan 8 W Summit 00:21

Cyal 1 L vs.
Adrian 9 W Summit 00:26

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20