Feburary Madness

Updated 9:02am

None.

Round 1

Craig vs.
Zac

Gabe vs.
Ashton

Nick vs.
Garrett

Quarter-finals

Arya vs.
Ty
Jackson
(bye)
Craig
Zac
Arya
(bye)
(bye)
Ty
Tripp
(bye)
Gabe
Ashton
Nick
Garrett
(bye)
Brandon
Jackson
Arya
Ty
Tripp
Brandon

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20