Egg

Updated 12:56pm

None.

None.

Jessie
(bye)
Noah
Egg House
Rachel
Adam
(bye)
(bye)
Yasmin
Christina
(bye)
(bye)
Steve
Kevin
(bye)
(bye)
Alyssa
Lisa
(bye)
(bye)
Sammy
Jake
(bye)
(bye)
Josh
Luke
(bye)
(bye)
Liz
Grandpa Bob
(bye)
(bye)
Grandma Shirley
Jessie
Egg House
Noah
Adam
Egg House
Yasmin
Christina
Egg House
Steve
Kevin
Egg House
Alyssa
Lisa
Egg House
Sammy
Jake
Egg House
Josh
Luke
Egg House
Liz
Grandpa Bob
Egg House
Grandma Shirley
Jessie
Egg House
Adam
Christina
Egg House
Kevin
Sammy
Egg House
Jake
Luke
Egg House
Grandpa Bob
Jessie
Egg House
Kevin
Sammy
Egg House
Luke
Kevin
Egg House
Sammy
Kevin

1st

  Kevin

2nd

  Sammy

Final

Kevin W vs.
Sammy L Egg House 00:31

Semi-finals

Jessie L vs.
Kevin W Egg House 00:40

Sammy W vs.
Luke L Egg House 00:31

Quarter-finals

Christina L vs.
Kevin W Egg House 00:35

Jessie W vs.
Adam L Egg House 00:41

Luke W vs.
Grandpa Bob L Egg House 00:59

Sammy W vs.
Jake L Egg House 00:35

Round 2

Adam W vs.
Yasmin L Egg House 00:54

Christina W vs.
Steve L Egg House 01:16

Grandpa Bob W vs.
Grandma Shirley L Egg House 01:36

Jake W vs.
Josh L Egg House 00:52

Jessie W vs.
Noah L Egg House 00:50

Kevin W vs.
Alyssa L Egg House 01:14

Lisa L vs.
Sammy W Egg House 00:46

Luke W vs.
Liz L Egg House 00:47

Round 1

Noah W vs.
Rachel L Egg House 02:18

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20