Shootout Dbls 501 LV 3

Updated 8:06pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Pricilla Jody
(bye)
Kari Bob
15
Nikki Kimberly
Heidi Mirranda
(bye)
(bye)
Dot Shauna
Leslie Summer
(bye)
(bye)
Lynn Tif
Sheryl Amanda
(bye)
(bye)
Heath Larissa
Tash Shandree
(bye)
(bye)
Brian Suzi
Tammy Zman
(bye)
(bye)
Clint Megan
Shalada Crystal
(bye)
(bye)
Laurelee Josh B
Misti Josh A
(bye)
(bye)
Amber Paul S
Pricilla Jody
A
18
Kari Bob
Heidi Mirranda
B
16
Dot Shauna
Leslie Summer
C
17
Lynn Tif
Sheryl Amanda
D
18
Heath Larissa
Tash Shandree
E
15
Brian Suzi
Tammy Zman
F
16
Clint Megan
Shalada Crystal
G
15
Laurelee Josh B
Misti Josh A
H
17
Amber Paul S
Pricilla Jody
I
15
Dot Shauna
Leslie Summer
J
16
Heath Larissa
Tash Shandree
K
18
Tammy Zman
Shalada Crystal
L
16
Misti Josh A
Dot Shauna
M
15
Leslie Summer
Tash Shandree
N
16
Shalada Crystal
Leslie Summer
O
18
Shalada Crystal
Leslie Summer
16
Tash Shandree
Leslie Summer
(bye)
Nikki Kimberly
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Nikki Kimberly
H
18
Amber Paul S
(bye)
G
Laurelee Josh B
(bye)
F
Clint Megan
(bye)
E
Brian Suzi
(bye)
D
Sheryl Amanda
(bye)
C
Lynn Tif
(bye)
B
Heidi Mirranda
(bye)
A
Kari Bob
Amber Paul S
18
Laurelee Josh B
Clint Megan
18
Brian Suzi
Sheryl Amanda
15
Lynn Tif
Heidi Mirranda
17
Kari Bob
Amber Paul S
J
18
Heath Larissa
Clint Megan
I
15
Pricilla Jody
Sheryl Amanda
L
16
Misti Josh A
Kari Bob
K
17
Tammy Zman
Heath Larissa
18
Pricilla Jody
Misti Josh A
17
Tammy Zman
Pricilla Jody
N
17
Tash Shandree
Tammy Zman
M
15
Dot Shauna
Tash Shandree
17
Dot Shauna
Tash Shandree
O
15
Shalada Crystal
Tash Shandree

1st

  Leslie Summer

2nd

  Tash Shandree

3rd

  Shalada Crystal

4th

  Dot Shauna

5th

  Pricilla Jody

  Tammy Zman

7th

  Heath Larissa

  Misti Josh A

9th

  Amber Paul S

  Clint Megan

  Sheryl Amanda

  Kari Bob

13th

  Laurelee Josh B

  Brian Suzi

  Lynn Tif

  Heidi Mirranda

17th

  Nikki Kimberly

Final

Leslie Summer W vs.
Tash Shandree L 16 01:50:40

Elimination Final

Tash Shandree W vs.
Shalada Crystal L 15 56:51

Elimination Semi-final

Tash Shandree W vs.
Dot Shauna L 17 37:31

Winners Final

Leslie Summer W vs.
Shalada Crystal L 18 49:55

Elimination 6

Pricilla Jody L vs.
Tash Shandree W 17 31:34

Tammy Zman L vs.
Dot Shauna W 15 38:03

Elimination 5

Heath Larissa L vs.
Pricilla Jody W 18 56:25

Misti Josh A L vs.
Tammy Zman W 17 40:03

Winners Semi-finals

Dot Shauna L vs.
Leslie Summer W 15 45:28

Tash Shandree L vs.
Shalada Crystal W 16 53:28

Elimination 4

Amber Paul S L vs.
Heath Larissa W 18 51:52

Clint Megan L vs.
Pricilla Jody W 15 01:02:32

Kari Bob L vs.
Tammy Zman W 17 54:33

Sheryl Amanda L vs.
Misti Josh A W 16 49:53

Elimination 3

Amber Paul S W vs.
Laurelee Josh B L 18 51:52

Clint Megan W vs.
Brian Suzi L 18 00:09

Heidi Mirranda L vs.
Kari Bob W 17 01:06:26

Sheryl Amanda W vs.
Lynn Tif L 15 34:32

Winners 2

Leslie Summer W vs.
Heath Larissa L 16 40:33

Pricilla Jody L vs.
Dot Shauna W 15 44:00

Shalada Crystal W vs.
Misti Josh A L 16 34:57

Tash Shandree W vs.
Tammy Zman L 18 27:35

Elimination 2

Nikki Kimberly L vs.
Amber Paul S W 18 25:37

Winners 1

Heidi Mirranda L vs.
Dot Shauna W 16 51:12

Leslie Summer W vs.
Lynn Tif L 17 59:18

Misti Josh A W vs.
Amber Paul S L 17 57:33

Pricilla Jody W vs.
Kari Bob L 18 41:24

Shalada Crystal W vs.
Laurelee Josh B L 15 40:04

Sheryl Amanda L vs.
Heath Larissa W 18 01:02:04

Tammy Zman W vs.
Clint Megan L 16 49:52

Tash Shandree W vs.
Brian Suzi L 15 07:19

Round 1

Kari Bob W vs.
Nikki Kimberly L 15 51:28

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20