Naruto

Updated 8:06pm

None.

Round 3

Hashirama vs.
Neji

Itachi vs.
Naruto

Naruto

Orichimaru

Jiraya x

Naruto

Madara

Pain x

Naruto

Obito x

Naruto

Naruto

Hashirama

Rock Lee x

Naruto

Minato x

Yamato

Naruto

Neji

Shisui x

Naruto

Sasuke x

Itachi

Naruto

Darui

Kakashi x

Naruto

Yamato x

Naruto

Naruto

Madara x

Itachi

Naruto

Orichimaru x

Hashirama

Naruto

Darui x

Neji

Itachi

Naruto

Hashirama

Neji

Round 2

Darui L vs.
Neji W Naruto 00:03

Madara L vs.
Itachi W Naruto 02:31

Orichimaru L vs.
Hashirama W Naruto 03:34

Yamato L vs.
Naruto W Naruto 03:42

Round 1

Darui W vs.
Kakashi L Naruto 03:28

Hashirama W vs.
Rock Lee L Naruto 02:06

Madara W vs.
Pain L Naruto 02:10

Minato L vs.
Yamato W Naruto 02:14

Neji W vs.
Shisui L Naruto 03:10

Obito L vs.
Naruto W Naruto 02:49

Orichimaru W vs.
Jiraya L Naruto 01:50

Sasuke L vs.
Itachi W Naruto 03:11

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20