BYOP

Updated 1:09pm

Final

Tim Charlie vs.
Eddie Trellis 4 19:28:17

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Tabby Lynn
(bye)
Tim Charlie
1
Shorty Bobby
Johnny Jhnetta
3
Chris Ronnie
(bye)
Jason Greg
Dune Nate
(bye)
Tiny Roy
4
Tony Joy
Turbo Keith
2
Eddie Trellis
(bye)
Nick Mike
Tabby Lynn
A
1
Tim Charlie
Chris Ronnie
B
3
Jason Greg
Dune Nate
C
4
Tiny Roy
Eddie Trellis
D
2
Nick Mike
Tim Charlie
E
2
Jason Greg
Tiny Roy
F
2
Nick Mike
Tim Charlie
G
3
Nick Mike
Tim Charlie
4
Eddie Trellis
(bye)
Shorty Bobby
Johnny Jhnetta
(bye)
(bye)
Tony Joy
Turbo Keith
(bye)
Shorty Bobby
D
1
Eddie Trellis
Johnny Jhnetta
C
3
Dune Nate
Tony Joy
B
4
Chris Ronnie
Turbo Keith
A
4
Tabby Lynn
Eddie Trellis
4
Johnny Jhnetta
Tony Joy
1
Tabby Lynn
Eddie Trellis
E
4
Jason Greg
Tabby Lynn
F
3
Tiny Roy
Eddie Trellis
1
Tiny Roy
Eddie Trellis
G
3
Nick Mike
Eddie Trellis

3rd

  Nick Mike

4th

  Tiny Roy

5th

  Jason Greg

  Tabby Lynn

7th

  Johnny Jhnetta

  Tony Joy

9th

  Shorty Bobby

  Dune Nate

  Chris Ronnie

  Turbo Keith

Elimination Final

Eddie Trellis W vs.
Nick Mike L 3 19:29

Elimination Semi-final

Eddie Trellis W vs.
Tiny Roy L 1 10:37

Winners Final

Tim Charlie W vs.
Nick Mike L 3 16:58

Elimination 4

Eddie Trellis W vs.
Jason Greg L 4 13:48

Tabby Lynn L vs.
Tiny Roy W 3 16:01

Elimination 3

Eddie Trellis W vs.
Johnny Jhnetta L 4 10:13

Tony Joy L vs.
Tabby Lynn W 1 22:01

Winners Semi-finals

Tim Charlie W vs.
Jason Greg L 2 10:22

Tiny Roy L vs.
Nick Mike W 2 15:07

Elimination 2

Johnny Jhnetta W vs.
Dune Nate L 3 28:27

Shorty Bobby L vs.
Eddie Trellis W 1 10:48

Tony Joy W vs.
Chris Ronnie L 4 13:00

Turbo Keith L vs.
Tabby Lynn W 4 14:55

Winners 1

Chris Ronnie L vs.
Jason Greg W 3 09:43

Dune Nate L vs.
Tiny Roy W 4 06:49

Eddie Trellis L vs.
Nick Mike W 2 16:27

Tabby Lynn L vs.
Tim Charlie W 1 17:18

Round 1

Johnny Jhnetta L vs.
Chris Ronnie W 3 13:40

Tim Charlie W vs.
Shorty Bobby L 1 15:28

Tiny Roy W vs.
Tony Joy L 4 17:45

Turbo Keith L vs.
Eddie Trellis W 2 09:58

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20