2-20-16 Singles

Updated 5:05pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Spencer (1)
(bye) (32)
Ben (17) 18
2
Jimmy (16) 21
Phil (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Troy (8)
Tiny (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Jason (12)
Dakota (13) 14
3
Kevin (20) 21
(bye) (29)
Teddy (4)
Les (3)
(bye) (30)
Johnny (19) 21
4
Caleb (14) 5
Buddy (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Tj (6)
Taylor (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Hunter (10)
Scott (15) 21
1
Jack (18) 16
(bye) (31)
Megan (2)
Spencer (1) 21
A
3
Jimmy (16) 16
Phil (9) 21
B
1
Troy (8) 2
Tiny (5) 21
C
3
Jason (12) 11
Kevin (20) 4
D
4
Teddy (4) 21
Les (3) 21
E
1
Johnny (19) 10
Buddy (11) 11
F
2
Tj (6) 21
Taylor (7) 21
G
4
Hunter (10) 11
Scott (15) 4
H
2
Megan (2) 21
Spencer (1) 14
I
2
Phil (9) 21
Tiny (5) 8
J
1
Teddy (4) 21
Les (3) 9
K
3
Tj (6) 21
Taylor (7)
L
1
Megan (2) 21
Phil (9) 21
M
2
Teddy (4) 12
Tj (6) 1
N
3
Megan (2) 21
Phil (9) 11
O
3
Megan (2) 21
Megan (2) 21
4
Phil (9) 1
Megan (2)
(bye) (32)
Ben (17)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
Dakota (13)
(bye) (29)
(bye) (30)
Caleb (14)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
Jack (18)
(bye) (31)
Ben (17) 7
H
4
Scott (15) 21
(bye) (25)
G
Hunter (10)
(bye) (21)
F
Buddy (11)
Dakota (13) 6
E
1
Johnny (19) 21
Caleb (14) 8
D
3
Kevin (20) 21
(bye) (27)
C
Jason (12)
(bye) (23)
B
Troy (8)
Jack (18) 5
A
2
Jimmy (16) 21
Scott (15) 20
4
Hunter (10) 21
Buddy (11) 12
3
Johnny (19) 21
Kevin (20) 21
1
Jason (12) 5
Troy (8) 10
4
Jimmy (16) 21
Hunter (10) 10
J
4
Tiny (5) 21
Johnny (19) 21
I
1
Spencer (1) 9
Kevin (20) 21
L
2
Taylor (7) 4
Jimmy (16) 14
K
3
Les (3) 21
Tiny (5)
4
Johnny (19) 21
Kevin (20) 21
2
Les (3) 9
Johnny (19) 21
N
2
Tj (6) 16
Kevin (20) 14
M
1
Teddy (4) 21
Johnny (19) 21
3
Teddy (4) 3
Johnny (19) 19
O
4
Phil (9) 21
Phil (9)

1st

  Megan (2)

2nd

  Phil (9)

3rd

  Johnny (19)

4th

  Teddy (4)

5th

  Tj (6)

  Kevin (20)

7th

  Tiny (5)

  Les (3)

9th

  Hunter (10)

  Spencer (1)

  Taylor (7)

  Jimmy (16)

13th

  Scott (15)

  Buddy (11)

  Jason (12)

  Troy (8)

17th

  Ben (17)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  Dakota (13)

  Caleb (14)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  Jack (18)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (29)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (31)

Final

Megan (2) 21 W vs.
Phil (9) 1 L 4 14:01

Elimination Final

Johnny (19) 19 L vs.
Phil (9) 21 W 4 15:35

Elimination Semi-final

Johnny (19) 21 W vs.
Teddy (4) 3 L 3 08:44

Winners Final

Phil (9) 11 L vs.
Megan (2) 21 W 3 19:07

Elimination 6

Johnny (19) 21 W vs.
Tj (6) 16 L 2 13:02

Kevin (20) 14 L vs.
Teddy (4) 21 W 1 13:49

Elimination 5

Kevin (20) 21 W vs.
Les (3) 9 L 2 09:38

Tiny (5) L vs.
Johnny (19) 21 W 4 12:20

Winners Semi-finals

Phil (9) 21 W vs.
Teddy (4) 12 L 2 13:15

Tj (6) 1 L vs.
Megan (2) 21 W 3 08:33

Elimination 4

Hunter (10) 10 L vs.
Tiny (5) 21 W 4 13:14

Jimmy (16) 14 L vs.
Les (3) 21 W 3 17:42

Johnny (19) 21 W vs.
Spencer (1) 9 L 1 23:10

Kevin (20) 21 W vs.
Taylor (7) 4 L 2 11:04

Elimination 3

Buddy (11) 12 L vs.
Johnny (19) 21 W 3 16:02

Kevin (20) 21 W vs.
Jason (12) 5 L 1 14:09

Scott (15) 20 L vs.
Hunter (10) 21 W 4 16:13

Troy (8) 10 L vs.
Jimmy (16) 21 W 4 16:38

Winners 2

Les (3) 9 L vs.
Tj (6) 21 W 3 15:13

Spencer (1) 14 L vs.
Phil (9) 21 W 2 22:49

Taylor (7) L vs.
Megan (2) 21 W 1 07:24

Tiny (5) 8 L vs.
Teddy (4) 21 W 1 11:43

Elimination 2

(bye) (21) L vs.
Buddy (11) W 55:47

(bye) (23) L vs.
Troy (8) W 06:29

(bye) (25) L vs.
Hunter (10) W 11:37

(bye) (27) L vs.
Jason (12) W 46:07

Ben (17) 7 L vs.
Scott (15) 21 W 4 14:09

Caleb (14) 8 L vs.
Kevin (20) 21 W 3 13:28

Dakota (13) 6 L vs.
Johnny (19) 21 W 1 09:43

Jack (18) 5 L vs.
Jimmy (16) 21 W 2 15:35

Elimination 1

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 20:18

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 20:17

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 20:17

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 20:17

(bye) (30) L vs.
Caleb (14) W 38:25

(bye) (32) L vs.
Ben (17) W 42:22

Dakota (13) W vs.
(bye) (29) L 32:18

Jack (18) W vs.
(bye) (31) L 39:31

Winners 1

Buddy (11) 11 L vs.
Tj (6) 21 W 2 13:24

Kevin (20) 4 L vs.
Teddy (4) 21 W 4 19:10

Les (3) 21 W vs.
Johnny (19) 10 L 1 12:55

Phil (9) 21 W vs.
Troy (8) 2 L 1 14:01

Scott (15) 4 L vs.
Megan (2) 21 W 2 11:23

Spencer (1) 21 W vs.
Jimmy (16) 16 L 3 16:16

Taylor (7) 21 W vs.
Hunter (10) 11 L 4 13:58

Tiny (5) 21 W vs.
Jason (12) 11 L 3 13:48

Round 1

(bye) (21) L vs.
Jason (12) W 20:17

(bye) (23) L vs.
Hunter (10) W 20:17

(bye) (25) L vs.
Troy (8) W 20:17

(bye) (27) L vs.
Tj (6) W 20:16

(bye) (29) L vs.
Teddy (4) W 20:16

(bye) (31) L vs.
Megan (2) W 20:16

Ben (17) 18 L vs.
Jimmy (16) 21 W 2 21:58

Buddy (11) W vs.
(bye) (22) L 20:17

Dakota (13) 14 L vs.
Kevin (20) 21 W 3 11:53

Johnny (19) 21 W vs.
Caleb (14) 5 L 4 17:58

Les (3) W vs.
(bye) (30) L 20:17

Phil (9) W vs.
(bye) (24) L 20:17

Scott (15) 21 W vs.
Jack (18) 16 L 1 19:08

Spencer (1) W vs.
(bye) (32) L 20:17

Taylor (7) W vs.
(bye) (26) L 20:17

Tiny (5) W vs.
(bye) (28) L 20:17

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20