Sticks

Updated 9:48pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Larissa // Scott
(bye)
Josh // Kelly
1
Cruz // Lane
Hutch // Jim
(bye)
(bye)
James // Natalie
Mar // Scooter
(bye)
(bye)
Carmen // Ricky
Bella // Hunter
(bye)
(bye)
Kirk // Mike
Andy // David G
(bye)
(bye)
Jj // Rusty
Andrew // Delanie
(bye)
(bye)
Iris // Matt
Alex // Grant
(bye)
(bye)
Kevin // Skip
Gabe // Kyle
(bye)
(bye)
Ryder // Willis
Larissa // Scott
A
1
Josh // Kelly
Hutch // Jim
B
4
James // Natalie
Mar // Scooter
C
2
Carmen // Ricky
Bella // Hunter
D
6
Kirk // Mike
Andy // David G
E
3
Jj // Rusty
Andrew // Delanie
F
3
Iris // Matt
Alex // Grant
G
7
Kevin // Skip
Gabe // Kyle
H
5
Ryder // Willis
Josh // Kelly
I
3
Hutch // Jim
Mar // Scooter
J
6
Bella // Hunter
Andy // David G
K
2
Iris // Matt
Kevin // Skip
L
7
Ryder // Willis
Josh // Kelly
M
7
Bella // Hunter
Iris // Matt
N
6
Kevin // Skip
Bella // Hunter
O
1
Kevin // Skip
Kevin // Skip
4
Bella // Hunter
Kevin // Skip
(bye)
Cruz // Lane
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Cruz // Lane
H
4
Gabe // Kyle
(bye)
G
Alex // Grant
(bye)
F
Andrew // Delanie
(bye)
E
Jj // Rusty
(bye)
D
Kirk // Mike
(bye)
C
Carmen // Ricky
(bye)
B
James // Natalie
(bye)
A
Larissa // Scott
Gabe // Kyle
4
Alex // Grant
Andrew // Delanie
3
Jj // Rusty
Kirk // Mike
5
Carmen // Ricky
James // Natalie
1
Larissa // Scott
Gabe // Kyle
J
5
Mar // Scooter
Jj // Rusty
I
4
Hutch // Jim
Carmen // Ricky
L
1
Ryder // Willis
Larissa // Scott
K
7
Andy // David G
Mar // Scooter
5
Hutch // Jim
Carmen // Ricky
2
Larissa // Scott
Hutch // Jim
N
5
Iris // Matt
Larissa // Scott
M
2
Josh // Kelly
Iris // Matt
5
Larissa // Scott
Larissa // Scott
O
6
Bella // Hunter
Bella // Hunter

1st

  Kevin // Skip

2nd

  Bella // Hunter

3rd

  Larissa // Scott

4th

  Iris // Matt

5th

  Hutch // Jim

  Josh // Kelly

7th

  Mar // Scooter

  Carmen // Ricky

9th

  Gabe // Kyle

  Jj // Rusty

  Ryder // Willis

  Andy // David G

13th

  Alex // Grant

  Andrew // Delanie

  Kirk // Mike

  James // Natalie

17th

  Cruz // Lane

Final

Kevin // Skip W vs.
Bella // Hunter L 4 37:23

Elimination Final

Larissa // Scott L vs.
Bella // Hunter W 6 13:01

Elimination Semi-final

Iris // Matt L vs.
Larissa // Scott W 5 08:15

Winners Final

Bella // Hunter L vs.
Kevin // Skip W 1 16:44

Elimination 6

Hutch // Jim L vs.
Iris // Matt W 5 14:09

Larissa // Scott W vs.
Josh // Kelly L 2 12:29

Elimination 5

Carmen // Ricky L vs.
Larissa // Scott W 2 17:49

Mar // Scooter L vs.
Hutch // Jim W 5 17:04

Winners Semi-finals

Iris // Matt L vs.
Kevin // Skip W 6 15:10

Josh // Kelly L vs.
Bella // Hunter W 7 15:53

Elimination 4

Carmen // Ricky W vs.
Ryder // Willis L 1 03:22

Gabe // Kyle L vs.
Mar // Scooter W 5 00:08

Jj // Rusty L vs.
Hutch // Jim W 4 00:07

Larissa // Scott W vs.
Andy // David G L 7 00:07

Elimination 3

Andrew // Delanie L vs.
Jj // Rusty W 3 14:34

Gabe // Kyle W vs.
Alex // Grant L 4 08:05

James // Natalie L vs.
Larissa // Scott W 1 09:09

Kirk // Mike L vs.
Carmen // Ricky W 5 33:08

Winners 2

Andy // David G L vs.
Iris // Matt W 2 11:17

Josh // Kelly W vs.
Hutch // Jim L 3 15:31

Kevin // Skip W vs.
Ryder // Willis L 7 22:38

Mar // Scooter L vs.
Bella // Hunter W 6 12:56

Elimination 2

Cruz // Lane L vs.
Gabe // Kyle W 4 12:51

Winners 1

Alex // Grant L vs.
Kevin // Skip W 7 05:06

Andrew // Delanie L vs.
Iris // Matt W 3 04:31

Andy // David G W vs.
Jj // Rusty L 3 14:23

Bella // Hunter W vs.
Kirk // Mike L 6 19:05

Gabe // Kyle L vs.
Ryder // Willis W 5 10:53

Hutch // Jim W vs.
James // Natalie L 4 11:31

Larissa // Scott L vs.
Josh // Kelly W 1 18:18

Mar // Scooter W vs.
Carmen // Ricky L 2 14:53

Round 1

Josh // Kelly W vs.
Cruz // Lane L 1 13:53

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20