March Madden 19 Tournament

Updated 11:45pm

Round 1

FLYYKIDD (3) vs.
CLERIC (14) 14:11:39

Round 1

BONAPPY (5) vs.
FREDO (12)

BUTTA (1) vs.
KIDLOVE (16)

HOV (15) vs.
POLO (2)

JAYY JETT (9) vs.
SMOOV (8)

KEIM (7) vs.
GLO (10)

PHENOMM (13) vs.
SUSHI (4)

SKINSFAN (11) vs.
PAYSO (6)
BUTTA (1)
KIDLOVE (16)
JAYY JETT (9)
SMOOV (8)
BONAPPY (5)
FREDO (12)
PHENOMM (13)
SUSHI (4)
FLYYKIDD (3)
CLERIC (14)
SKINSFAN (11)
PAYSO (6)
KEIM (7)
GLO (10)
HOV (15)
POLO (2)

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20