Oaks Sundayyyyy

Updated 1:02pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Ma /jeff
(bye)
Scott/austin
4
Josh/ricki
Tommy/matt
(bye)
(bye)
Dylan/schwiz
DT/deb
(bye)
(bye)
Keith/amber
Blondie/shirley
9
Teddy/meagan
(bye)
Rickybobby/jess
Ma /jeff
A
4
Scott/austin
Tommy/matt
B
2
Dylan/schwiz
DT/deb
C
6
Keith/amber
Teddy/meagan
D
9
Rickybobby/jess
Ma /jeff
E
4
Tommy/matt
DT/deb
F
6
Teddy/meagan
Tommy/matt
G
4
Teddy/meagan
Teddy/meagan
6
Scott/austin
Teddy/meagan
(bye)
Josh/ricki
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Blondie/shirley
(bye)
Josh/ricki
D
2
Rickybobby/jess
(bye)
C
Keith/amber
(bye)
B
Dylan/schwiz
Blondie/shirley
A
9
Scott/austin
Josh/ricki
6
Keith/amber
Dylan/schwiz
2
Scott/austin
Josh/ricki
E
9
Ma /jeff
Scott/austin
F
2
DT/deb
Josh/ricki
6
Scott/austin
Scott/austin
G
9
Tommy/matt
Scott/austin

1st

  Teddy/meagan

2nd

  Scott/austin

3rd

  Tommy/matt

4th

  Josh/ricki

5th

  Ma /jeff

  DT/deb

7th

  Keith/amber

  Dylan/schwiz

9th

  Rickybobby/jess

  Blondie/shirley

Final

Teddy/meagan W vs.
Scott/austin L 6 23:11

Elimination Final

Scott/austin W vs.
Tommy/matt L 9 15:19

Elimination Semi-final

Josh/ricki L vs.
Scott/austin W 6 18:13

Winners Final

Tommy/matt L vs.
Teddy/meagan W 4 20:04

Elimination 4

Josh/ricki W vs.
Ma /jeff L 9 19:08

Scott/austin W vs.
DT/deb L 2 13:12

Elimination 3

Dylan/schwiz L vs.
Scott/austin W 2 19:35

Josh/ricki W vs.
Keith/amber L 6 13:12

Winners Semi-finals

DT/deb L vs.
Teddy/meagan W 6 15:00

Ma /jeff L vs.
Tommy/matt W 4 20:13

Elimination 2

Blondie/shirley L vs.
Scott/austin W 9 20:32

Josh/ricki W vs.
Rickybobby/jess L 2 15:57

Winners 1

DT/deb W vs.
Keith/amber L 6 22:02

Ma /jeff W vs.
Scott/austin L 4 20:32

Teddy/meagan W vs.
Rickybobby/jess L 9 11:47

Tommy/matt W vs.
Dylan/schwiz L 2 27:00

Round 1

Blondie/shirley L vs.
Teddy/meagan W 9 20:28

Scott/austin W vs.
Josh/ricki L 4 14:58

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20