Random Draw Mimi Round 2

Updated 4:56pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Dan Rogge // Jamie Sledge
(bye)
Joseph Hernandez // Rolando Rios
6
Gilbert // James Sledge
BG // Tom Allen
(bye)
(bye)
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim
Rob Fillingim // Sarina Dominguez
(bye)
(bye)
Casey Young // Ismael Dominguez
Chase Jackson // Dobbie
(bye)
(bye)
Shane Rodriguez // Shane Wayne
Dan Rogge // Jamie Sledge
A
4
Joseph Hernandez // Rolando Rios
BG // Tom Allen
B
4
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim
Rob Fillingim // Sarina Dominguez
C
1
Casey Young // Ismael Dominguez
Chase Jackson // Dobbie
D
7
Shane Rodriguez // Shane Wayne
Dan Rogge // Jamie Sledge
E
9
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim
Rob Fillingim // Sarina Dominguez
F
2
Chase Jackson // Dobbie
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim
G
5
Chase Jackson // Dobbie
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim
7
Dan Rogge // Jamie Sledge
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim
(bye)
Gilbert // James Sledge
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Gilbert // James Sledge
D
8
Shane Rodriguez // Shane Wayne
(bye)
C
Casey Young // Ismael Dominguez
(bye)
B
BG // Tom Allen
(bye)
A
Joseph Hernandez // Rolando Rios
Shane Rodriguez // Shane Wayne
1
Casey Young // Ismael Dominguez
BG // Tom Allen
4
Joseph Hernandez // Rolando Rios
Casey Young // Ismael Dominguez
E
8
Dan Rogge // Jamie Sledge
Joseph Hernandez // Rolando Rios
F
4
Rob Fillingim // Sarina Dominguez
Dan Rogge // Jamie Sledge
4
Joseph Hernandez // Rolando Rios
Dan Rogge // Jamie Sledge
G
3
Chase Jackson // Dobbie
Dan Rogge // Jamie Sledge

1st

  Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim

2nd

  Dan Rogge // Jamie Sledge

3rd

  Chase Jackson // Dobbie

4th

  Joseph Hernandez // Rolando Rios

5th

  Casey Young // Ismael Dominguez

  Rob Fillingim // Sarina Dominguez

7th

  Shane Rodriguez // Shane Wayne

  BG // Tom Allen

9th

  Gilbert // James Sledge

Final

Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim W vs.
Dan Rogge // Jamie Sledge L 7 57:38

Elimination Final

Dan Rogge // Jamie Sledge W vs.
Chase Jackson // Dobbie L 3 12:31

Elimination Semi-final

Dan Rogge // Jamie Sledge W vs.
Joseph Hernandez // Rolando Rios L 4 10:57

Winners Final

Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim W vs.
Chase Jackson // Dobbie L 5 44:29

Elimination 4

Casey Young // Ismael Dominguez L vs.
Dan Rogge // Jamie Sledge W 8 21:21

Joseph Hernandez // Rolando Rios W vs.
Rob Fillingim // Sarina Dominguez L 4 31:08

Elimination 3

BG // Tom Allen L vs.
Joseph Hernandez // Rolando Rios W 4 26:55

Shane Rodriguez // Shane Wayne L vs.
Casey Young // Ismael Dominguez W 1 16:40

Winners Semi-finals

Dan Rogge // Jamie Sledge L vs.
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim W 9 27:31

Rob Fillingim // Sarina Dominguez L vs.
Chase Jackson // Dobbie W 2 24:27

Elimination 2

Gilbert // James Sledge L vs.
Shane Rodriguez // Shane Wayne W 8 25:34

Winners 1

BG // Tom Allen L vs.
Ryan Fillingim // Vanessa Fillingim W 4 28:13

Chase Jackson // Dobbie W vs.
Shane Rodriguez // Shane Wayne L 7 28:30

Dan Rogge // Jamie Sledge W vs.
Joseph Hernandez // Rolando Rios L 4 16:00

Rob Fillingim // Sarina Dominguez W vs.
Casey Young // Ismael Dominguez L 1 43:34

Round 1

Joseph Hernandez // Rolando Rios W vs.
Gilbert // James Sledge L 6 28:09

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20