6/12/18 Tuesday Dartz Alpha Draw

Updated 7:10pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Brett/Frank
(bye)
Barb/Kyle
1
Vahe/Jimmy
Kelly/Jarrod
(bye)
(bye)
Lori/Dustin
Brandi/Bhavin
(bye)
(bye)
Sam/Dave
Serena/Sean
(bye)
(bye)
Ryan/Gil
Brett/Frank
A
1
Barb/Kyle
Kelly/Jarrod
B
5
Lori/Dustin
Brandi/Bhavin
C
7
Sam/Dave
Serena/Sean
D
3
Ryan/Gil
Brett/Frank
E
7
Lori/Dustin
Sam/Dave
F
5
Ryan/Gil
Brett/Frank
G
3
Ryan/Gil
Ryan/Gil
3
Brett/Frank
Ryan/Gil
(bye)
Vahe/Jimmy
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Vahe/Jimmy
D
3
Serena/Sean
(bye)
C
Brandi/Bhavin
(bye)
B
Kelly/Jarrod
(bye)
A
Barb/Kyle
Vahe/Jimmy
1
Brandi/Bhavin
Kelly/Jarrod
3
Barb/Kyle
Vahe/Jimmy
E
3
Lori/Dustin
Kelly/Jarrod
F
1
Sam/Dave
Vahe/Jimmy
1
Kelly/Jarrod
Vahe/Jimmy
G
2
Brett/Frank
Brett/Frank

1st

  Ryan/Gil

2nd

  Brett/Frank

3rd

  Vahe/Jimmy

4th

  Kelly/Jarrod

5th

  Lori/Dustin

  Sam/Dave

7th

  Brandi/Bhavin

  Barb/Kyle

9th

  Serena/Sean

Final

Ryan/Gil W vs.
Brett/Frank L 3 23:27

Elimination Final

Vahe/Jimmy L vs.
Brett/Frank W 2 23:37

Elimination Semi-final

Vahe/Jimmy W vs.
Kelly/Jarrod L 1 34:36

Winners Final

Brett/Frank L vs.
Ryan/Gil W 3 26:16

Elimination 4

Kelly/Jarrod W vs.
Sam/Dave L 1 26:13

Vahe/Jimmy W vs.
Lori/Dustin L 3 24:44

Elimination 3

Kelly/Jarrod W vs.
Barb/Kyle L 3 26:58

Vahe/Jimmy W vs.
Brandi/Bhavin L 1 34:02

Winners Semi-finals

Brett/Frank W vs.
Lori/Dustin L 7 19:31

Sam/Dave L vs.
Ryan/Gil W 5 27:05

Elimination 2

Vahe/Jimmy W vs.
Serena/Sean L 3 23:55

Winners 1

Brandi/Bhavin L vs.
Sam/Dave W 7 37:05

Brett/Frank W vs.
Barb/Kyle L 1 25:02

Kelly/Jarrod L vs.
Lori/Dustin W 5 28:48

Serena/Sean L vs.
Ryan/Gil W 3 17:37

Round 1

Barb/Kyle W vs.
Vahe/Jimmy L 1 28:11

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20