02/11/19

Updated 1:54am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Bob / Cheryl
(bye)
Tyler Unger / Carol
5
Rick / Follmer
Ray / Rusty Miller
(bye)
(bye)
Dorsey / Beth
Ryan / Kitz
(bye)
Jesse / Glenn
6
Megan / Chris Yost
Ralph / Casey
3
Denny Miller
(bye)
Tom / Smitty
Christian / Heather
(bye)
Erick / Pascha
2
Alex / Bob
Tim Barney / Scott
4
Dwayne / Doug Stump
(bye)
Terry / Donnie
Vic / Jeremey
(bye)
Doug Cramer / Tyler Lebo
1
Codie / Zayne
Troy / Kennie
3
Lisa Cramer / Erik Crawford
(bye)
Mark Crain / Matt Hartman
Bob / Cheryl
A
6
Rick / Follmer
Ray / Rusty Miller
B
5
Dorsey / Beth
Ryan / Kitz
C
2
Jesse / Glenn
Denny Miller
D
1
Tom / Smitty
Christian / Heather
E
3
Alex / Bob
Tim Barney / Scott
F
6
Terry / Donnie
Vic / Jeremey
G
4
Doug Cramer / Tyler Lebo
Troy / Kennie
H
5
Mark Crain / Matt Hartman
Rick / Follmer
I
5
Dorsey / Beth
Jesse / Glenn
J
2
Denny Miller
Alex / Bob
K
4
Tim Barney / Scott
Vic / Jeremey
L
3
Troy / Kennie
Rick / Follmer
M
4
Jesse / Glenn
Alex / Bob
N
1
Troy / Kennie
Jesse / Glenn
O
1
Troy / Kennie
Troy / Kennie
2
Denny Miller
Denny Miller
2
Troy / Kennie
Denny Miller
(bye)
Tyler Unger / Carol
(bye)
(bye)
(bye)
Megan / Chris Yost
Ralph / Casey
(bye)
(bye)
Erick / Pascha
Dwayne / Doug Stump
(bye)
(bye)
Codie / Zayne
Lisa Cramer / Erik Crawford
(bye)
Tyler Unger / Carol
H
6
Mark Crain / Matt Hartman
(bye)
G
Doug Cramer / Tyler Lebo
Megan / Chris Yost
F
1
Terry / Donnie
Ralph / Casey
E
1
Christian / Heather
Erick / Pascha
D
4
Tom / Smitty
Dwayne / Doug Stump
C
2
Ryan / Kitz
Codie / Zayne
B
1
Ray / Rusty Miller
Lisa Cramer / Erik Crawford
A
3
Bob / Cheryl
Mark Crain / Matt Hartman
6
Doug Cramer / Tyler Lebo
Terry / Donnie
5
Christian / Heather
Tom / Smitty
3
Ryan / Kitz
Codie / Zayne
2
Bob / Cheryl
Mark Crain / Matt Hartman
J
3
Denny Miller
Terry / Donnie
I
4
Dorsey / Beth
Ryan / Kitz
L
3
Vic / Jeremey
Bob / Cheryl
K
5
Tim Barney / Scott
Denny Miller
2
Dorsey / Beth
Ryan / Kitz
3
Tim Barney / Scott
Denny Miller
N
1
Alex / Bob
Ryan / Kitz
M
2
Rick / Follmer
Denny Miller
1
Ryan / Kitz
Denny Miller
O
1
Jesse / Glenn
Denny Miller

1st

  Denny Miller

2nd

  Troy / Kennie

3rd

  Jesse / Glenn

4th

  Ryan / Kitz

5th

  Alex / Bob

  Rick / Follmer

7th

  Dorsey / Beth

  Tim Barney / Scott

9th

  Mark Crain / Matt Hartman

  Terry / Donnie

  Vic / Jeremey

  Bob / Cheryl

13th

  Doug Cramer / Tyler Lebo

  Christian / Heather

  Tom / Smitty

  Codie / Zayne

17th

  Tyler Unger / Carol

  Megan / Chris Yost

  Ralph / Casey

  Erick / Pascha

  Dwayne / Doug Stump

  Ray / Rusty Miller

  Lisa Cramer / Erik Crawford

Final - Match 2

Denny Miller W vs.
Troy / Kennie L 2 14:30

Final

Troy / Kennie L vs.
Denny Miller W 2 09:37

Elimination Final

Denny Miller W vs.
Jesse / Glenn L 1 13:55

Elimination Semi-final

Denny Miller W vs.
Ryan / Kitz L 1 14:40

Winners Final

Jesse / Glenn L vs.
Troy / Kennie W 1 17:23

Elimination 6

Denny Miller W vs.
Alex / Bob L 1 07:05

Ryan / Kitz W vs.
Rick / Follmer L 2 11:32

Elimination 5

Denny Miller W vs.
Dorsey / Beth L 2 10:16

Ryan / Kitz W vs.
Tim Barney / Scott L 3 11:08

Winners Semi-finals

Alex / Bob L vs.
Troy / Kennie W 1 13:38

Rick / Follmer L vs.
Jesse / Glenn W 4 09:13

Elimination 4

Bob / Cheryl L vs.
Tim Barney / Scott W 5 16:48

Mark Crain / Matt Hartman L vs.
Denny Miller W 3 06:11

Ryan / Kitz W vs.
Vic / Jeremey L 3 14:50

Terry / Donnie L vs.
Dorsey / Beth W 4 14:09

Elimination 3

Codie / Zayne L vs.
Bob / Cheryl W 2 15:20

Mark Crain / Matt Hartman W vs.
Doug Cramer / Tyler Lebo L 6 17:20

Terry / Donnie W vs.
Christian / Heather L 5 17:21

Tom / Smitty L vs.
Ryan / Kitz W 3 13:42

Winners 2

Alex / Bob W vs.
Tim Barney / Scott L 4 11:00

Jesse / Glenn W vs.
Denny Miller L 2 14:21

Rick / Follmer W vs.
Dorsey / Beth L 5 27:17

Vic / Jeremey L vs.
Troy / Kennie W 3 11:33

Elimination 2

Codie / Zayne W vs.
Ray / Rusty Miller L 1 06:46

Dwayne / Doug Stump L vs.
Ryan / Kitz W 2 10:14

Erick / Pascha L vs.
Tom / Smitty W 4 13:30

Lisa Cramer / Erik Crawford L vs.
Bob / Cheryl W 3 12:19

Megan / Chris Yost L vs.
Terry / Donnie W 1 14:47

Ralph / Casey L vs.
Christian / Heather W 1 16:45

Tyler Unger / Carol L vs.
Mark Crain / Matt Hartman W 6 16:10

Winners 1

Bob / Cheryl L vs.
Rick / Follmer W 6 13:21

Christian / Heather L vs.
Alex / Bob W 3 08:54

Denny Miller W vs.
Tom / Smitty L 1 07:42

Ray / Rusty Miller L vs.
Dorsey / Beth W 5 12:44

Ryan / Kitz L vs.
Jesse / Glenn W 2 11:52

Tim Barney / Scott W vs.
Terry / Donnie L 6 16:26

Troy / Kennie W vs.
Mark Crain / Matt Hartman L 5 11:40

Vic / Jeremey W vs.
Doug Cramer / Tyler Lebo L 4 11:47

Round 1

Doug Cramer / Tyler Lebo W vs.
Codie / Zayne L 1 17:56

Erick / Pascha L vs.
Alex / Bob W 2 14:33

Jesse / Glenn W vs.
Megan / Chris Yost L 6 11:36

Ralph / Casey L vs.
Denny Miller W 3 08:39

Tim Barney / Scott W vs.
Dwayne / Doug Stump L 4 19:04

Troy / Kennie W vs.
Lisa Cramer / Erik Crawford L 3 10:25

Tyler Unger / Carol L vs.
Rick / Follmer W 5 10:27

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20