4/5 Ladies Sunday Funday Tournament

Updated 12:59pm

None.

None.

Brittany Treumper
(bye)
Karen Flynn
Smitty Wright
Sara Falk
(bye)
(bye)
Darren Lupo
Katelyn Schuler
(bye)
(bye)
Christine Mack
Keri P
Melia Syfret
(bye)
Teya Dawson
Brittany Treumper
Smitty Wright
Sara Falk
Darren Lupo
Katelyn Schuler
Christine Mack
Keri P
Teya Dawson
Smitty Wright
Darren Lupo
Katelyn Schuler
Keri P
Darren Lupo
Katelyn Schuler
Darren Lupo

1st

  Darren Lupo

2nd

  Katelyn Schuler

Final

Darren Lupo W vs.
Katelyn Schuler L 50:09

Semi-finals

Katelyn Schuler W vs.
Keri P L 34:43

Smitty Wright L vs.
Darren Lupo W 14:48

Quarter-finals

Brittany Treumper L vs.
Smitty Wright W 25:51

Katelyn Schuler W vs.
Christine Mack L 34:37

Keri P W vs.
Teya Dawson L 01:08:06

Sara Falk L vs.
Darren Lupo W 34:18

Round 1

Karen Flynn L vs.
Smitty Wright W 26:35

Keri P W vs.
Melia Syfret L 01:13:39

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20