blitzball 1

Updated 9:08pm

Round 1

Henry vs.
Carson 02:10:44

Round 1

Caden vs.
Braylon

Cody vs.
Conor

Wyatt vs.
Alex
Jake
(bye)
Cody
Conor
Henry
Carson
(bye)
Sam
Bo
(bye)
Caden
Braylon
Wyatt
Alex
(bye)
Isaiah
Jake
Sam
Bo
Isaiah

None.

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20