Wild Turkey

Updated 6:19am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Brad H // Homer Simpson
(bye)
Cj // Elmer
4
Jeffry S // Luke S
Chase S // Slick Willie
(bye)
(bye)
Daktoa S // Dalton
Joe Chesser // Johhny
(bye)
L Mitch // Shawn Cox
4
Jimmy // Mason
Emily // Piliph H
2
Brad // Matt O
(bye)
Mitch // Stephen C
Kandice // Steve Slugantz
(bye)
Jeff W // K
1
Dennis // J Bug
Chris H // Chris R
3
Nikki // Ricky E
(bye)
June Bug // Matt G
Dylan R // Shorty
(bye)
(bye)
Bray // Will
Bill // Drake
1
Goose // Kent
(bye)
David B // David E
Brad H // Homer Simpson
A
4
Jeffry S // Luke S
Chase S // Slick Willie
B
3
Daktoa S // Dalton
Joe Chesser // Johhny
C
2
Jimmy // Mason
Brad // Matt O
D
2
Mitch // Stephen C
Kandice // Steve Slugantz
E
3
Jeff W // K
Nikki // Ricky E
F
1
June Bug // Matt G
Dylan R // Shorty
G
1
Bray // Will
Bill // Drake
H
3
David B // David E
Brad H // Homer Simpson
I
4
Chase S // Slick Willie
Jimmy // Mason
J
2
Brad // Matt O
Kandice // Steve Slugantz
K
2
June Bug // Matt G
Bray // Will
L
1
Bill // Drake
Brad H // Homer Simpson
M
3
Jimmy // Mason
June Bug // Matt G
N
2
Bray // Will
Jimmy // Mason
O
1
June Bug // Matt G
Jimmy // Mason
1
June Bug // Matt G
June Bug // Matt G
2
Jimmy // Mason
June Bug // Matt G
(bye)
Cj // Elmer
(bye)
(bye)
(bye)
L Mitch // Shawn Cox
Emily // Piliph H
(bye)
(bye)
Dennis // J Bug
Chris H // Chris R
(bye)
(bye)
(bye)
Goose // Kent
(bye)
Cj // Elmer
H
3
David B // David E
(bye)
G
Dylan R // Shorty
L Mitch // Shawn Cox
F
1
Nikki // Ricky E
Emily // Piliph H
E
2
Jeff W // K
Dennis // J Bug
D
4
Mitch // Stephen C
Chris H // Chris R
C
2
Joe Chesser // Johhny
(bye)
B
Daktoa S // Dalton
Goose // Kent
A
3
Jeffry S // Luke S
Cj // Elmer
4
Dylan R // Shorty
Nikki // Ricky E
3
Jeff W // K
Dennis // J Bug
2
Joe Chesser // Johhny
Daktoa S // Dalton
3
Goose // Kent
Cj // Elmer
J
1
Brad // Matt O
Nikki // Ricky E
I
1
Chase S // Slick Willie
Joe Chesser // Johhny
L
2
Bill // Drake
Goose // Kent
K
4
Kandice // Steve Slugantz
Brad // Matt O
3
Nikki // Ricky E
Joe Chesser // Johhny
4
Kandice // Steve Slugantz
Nikki // Ricky E
N
3
Bray // Will
Joe Chesser // Johhny
M
4
Brad H // Homer Simpson
Nikki // Ricky E
3
Joe Chesser // Johhny
Joe Chesser // Johhny
O
2
June Bug // Matt G
June Bug // Matt G

1st

  June Bug // Matt G

2nd

  Jimmy // Mason

3rd

  Joe Chesser // Johhny

4th

  Nikki // Ricky E

5th

  Bray // Will

  Brad H // Homer Simpson

7th

  Brad // Matt O

  Kandice // Steve Slugantz

9th

  Cj // Elmer

  Chase S // Slick Willie

  Bill // Drake

  Goose // Kent

13th

  Dylan R // Shorty

  Jeff W // K

  Dennis // J Bug

  Daktoa S // Dalton

17th

  David B // David E

  L Mitch // Shawn Cox

  Emily // Piliph H

  Mitch // Stephen C

  Chris H // Chris R

  Jeffry S // Luke S

Final - Match 2

June Bug // Matt G W vs.
Jimmy // Mason L 2 00:04

Final

Jimmy // Mason L vs.
June Bug // Matt G W 1 57:02

Elimination Final

Joe Chesser // Johhny L vs.
June Bug // Matt G W 2 09:24

Elimination Semi-final

Nikki // Ricky E L vs.
Joe Chesser // Johhny W 3 00:04

Winners Final

Jimmy // Mason W vs.
June Bug // Matt G L 1 11:29

Elimination 6

Joe Chesser // Johhny W vs.
Brad H // Homer Simpson L 4 14:51

Nikki // Ricky E W vs.
Bray // Will L 3 13:59

Elimination 5

Brad // Matt O L vs.
Nikki // Ricky E W 3 10:42

Joe Chesser // Johhny W vs.
Kandice // Steve Slugantz L 4 13:34

Winners Semi-finals

Brad H // Homer Simpson L vs.
Jimmy // Mason W 3 17:42

June Bug // Matt G W vs.
Bray // Will L 2 13:31

Elimination 4

Cj // Elmer L vs.
Brad // Matt O W 1 13:28

Goose // Kent L vs.
Kandice // Steve Slugantz W 4 17:32

Joe Chesser // Johhny W vs.
Bill // Drake L 2 10:47

Nikki // Ricky E W vs.
Chase S // Slick Willie L 1 19:38

Elimination 3

Cj // Elmer W vs.
Dylan R // Shorty L 4 13:37

Daktoa S // Dalton L vs.
Goose // Kent W 3 15:59

Dennis // J Bug L vs.
Joe Chesser // Johhny W 2 12:29

Nikki // Ricky E W vs.
Jeff W // K L 3 23:49

Winners 2

Brad H // Homer Simpson W vs.
Chase S // Slick Willie L 4 18:12

Bray // Will W vs.
Bill // Drake L 1 11:48

Jimmy // Mason W vs.
Brad // Matt O L 2 10:49

Kandice // Steve Slugantz L vs.
June Bug // Matt G W 2 19:12

Elimination 2

Chris H // Chris R L vs.
Joe Chesser // Johhny W 2 10:33

Cj // Elmer W vs.
David B // David E L 3 08:58

Dennis // J Bug W vs.
Mitch // Stephen C L 4 13:43

Emily // Piliph H L vs.
Jeff W // K W 2 10:29

Goose // Kent W vs.
Jeffry S // Luke S L 3 13:31

L Mitch // Shawn Cox L vs.
Nikki // Ricky E W 1 17:02

Winners 1

Bill // Drake W vs.
David B // David E L 3 11:04

Brad // Matt O W vs.
Mitch // Stephen C L 2 12:09

Brad H // Homer Simpson W vs.
Jeffry S // Luke S L 4 25:07

Chase S // Slick Willie W vs.
Daktoa S // Dalton L 3 11:42

Dylan R // Shorty L vs.
Bray // Will W 1 12:50

Joe Chesser // Johhny L vs.
Jimmy // Mason W 2 12:52

Kandice // Steve Slugantz W vs.
Jeff W // K L 3 09:53

Nikki // Ricky E L vs.
June Bug // Matt G W 1 17:38

Round 1

Bill // Drake W vs.
Goose // Kent L 1 17:53

Chris H // Chris R L vs.
Nikki // Ricky E W 3 18:24

Cj // Elmer L vs.
Jeffry S // Luke S W 4 17:52

Emily // Piliph H L vs.
Brad // Matt O W 2 21:07

Jeff W // K W vs.
Dennis // J Bug L 1 14:15

L Mitch // Shawn Cox L vs.
Jimmy // Mason W 4 08:18

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20