Gauntlet - Contender Pool N

Updated 1:56am

None.

None.

Jay Thompson - Div. 2
(bye)
Tim Helsel - Div. 11 114
Logan Lepiscopo - Div. 13 160
Eric Eickenhorst - Div. 11
(bye)
(bye)
Jesse Sanchez - Div. 6
Sam Noble - Div. 13
(bye)
(bye)
Jason Hershey - Div. 12
Sean Wurmb - Div. 5
(bye)
(bye)
Shane Dashnaw - Div. 14
Jay Thompson - Div. 2 130
Logan Lepiscopo - Div. 13 135
Eric Eickenhorst - Div. 11 153
Jesse Sanchez - Div. 6 105
Sam Noble - Div. 13 117
Jason Hershey - Div. 12 120
Sean Wurmb - Div. 5 129
Shane Dashnaw - Div. 14 109
Logan Lepiscopo - Div. 13 134
Eric Eickenhorst - Div. 11 147
Jason Hershey - Div. 12 208
Sean Wurmb - Div. 5 125
Eric Eickenhorst - Div. 11 134
Jason Hershey - Div. 12 140
Jason Hershey - Div. 12

Final

Eric Eickenhorst - Div. 11 134 L vs.
Jason Hershey - Div. 12 140 W 00:11

Semi-finals

Jason Hershey - Div. 12 208 W vs.
Sean Wurmb - Div. 5 125 L 00:21

Logan Lepiscopo - Div. 13 134 L vs.
Eric Eickenhorst - Div. 11 147 W 00:32

Quarter-finals

Eric Eickenhorst - Div. 11 153 W vs.
Jesse Sanchez - Div. 6 105 L 00:46

Jay Thompson - Div. 2 130 L vs.
Logan Lepiscopo - Div. 13 135 W 00:30

Sam Noble - Div. 13 117 L vs.
Jason Hershey - Div. 12 120 W 00:16

Sean Wurmb - Div. 5 129 W vs.
Shane Dashnaw - Div. 14 109 L 01:03

Round 1

Tim Helsel - Div. 11 114 L vs.
Logan Lepiscopo - Div. 13 160 W 00:13

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20