National Ping Pong Tournament

Updated 2:14am

None.

Round 1

Abby (9) vs.
Kortney (8)

Becca (11) vs.
Natalie (6)

Drew (5) vs.
Alena (12)

Gabby (7) vs.
Maddi (10)
Blake (1)
(bye) (16)
Abby (9)
Kortney (8)
Drew (5)
Alena (12)
(bye) (13)
Parker (4)
Tate (3)
(bye) (14)
Becca (11)
Natalie (6)
Gabby (7)
Maddi (10)
(bye) (15)
Kaleb (2)
Blake (1)
Parker (4)
Tate (3)
Kaleb (2)

Round 1

(bye) (13) L vs.
Parker (4) W 40:38

(bye) (15) L vs.
Kaleb (2) W 40:38

Blake (1) W vs.
(bye) (16) L 40:38

Tate (3) W vs.
(bye) (14) L 40:38

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20