Billiard Plaza Tourney 05/23/19

Updated 2:05pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Lenny
(bye)
Scott Stilman
17
Jason West
Jim Oneal
(bye)
(bye)
Bradley Laskoski
Chris Sutton
(bye)
(bye)
Ruben Arvizo
Rakesh Bunga
(bye)
(bye)
Vik Aslanyan
Lenny
A
17
Jason West
Jim Oneal
B
15
Bradley Laskoski
Chris Sutton
C
barbox
Ruben Arvizo
Rakesh Bunga
D
16
Vik Aslanyan
Jason West
E
barbox
Bradley Laskoski
Ruben Arvizo
F
16
Rakesh Bunga
Jason West
G
16
Rakesh Bunga
Jason West
15
Rakesh Bunga
Jason West
(bye)
Scott Stilman
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Scott Stilman
D
15
Vik Aslanyan
(bye)
C
Chris Sutton
(bye)
B
Jim Oneal
(bye)
A
Lenny
Vik Aslanyan
15
Chris Sutton
Jim Oneal
17
Lenny
Vik Aslanyan
E
17
Bradley Laskoski
Lenny
F
15
Ruben Arvizo
Vik Aslanyan
barbox
Ruben Arvizo
Vik Aslanyan
G
17
Rakesh Bunga
Rakesh Bunga

1st

  Jason West

2nd

  Rakesh Bunga

3rd

  Vik Aslanyan

4th

  Ruben Arvizo

5th

  Bradley Laskoski

  Lenny

7th

  Chris Sutton

  Jim Oneal

9th

  Scott Stilman

Final

Jason West W vs.
Rakesh Bunga L 15 02:43

Elimination Final

Vik Aslanyan L vs.
Rakesh Bunga W 17 00:04

Elimination Semi-finals

Vik Aslanyan W vs.
Ruben Arvizo L barbox 47:29

Winners Final

Jason West W vs.
Rakesh Bunga L 16 13:58

Elimination 4

Lenny L vs.
Ruben Arvizo W 15 19:36

Vik Aslanyan W vs.
Bradley Laskoski L 17 19:42

Elimination 3

Jim Oneal L vs.
Lenny W 17 32:09

Vik Aslanyan W vs.
Chris Sutton L 15 29:09

Winners Semi-finals

Jason West W vs.
Bradley Laskoski L barbox 16:56

Ruben Arvizo L vs.
Rakesh Bunga W 16 16:15

Elimination 2

Scott Stilman L vs.
Vik Aslanyan W 15 22:37

Winners 1

Chris Sutton L vs.
Ruben Arvizo W barbox 35:35

Jim Oneal L vs.
Bradley Laskoski W 15 18:47

Lenny L vs.
Jason West W 17 19:58

Rakesh Bunga W vs.
Vik Aslanyan L 16 24:34

Round 1

Scott Stilman L vs.
Jason West W 17 24:01

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20