IW 4v4

Updated 6:18pm

Final

MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8) vs.
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2) 22:27:18

None.

Axerv,HolllyDee,Presub,GeKaay (1)
(bye) (16)
Zeeko dope,Apx Eluzion,Rxmeo Rize,DrabberElk55 (9)
MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8)
ItsKingKairos - monke boy 2 - TheLastShaqtus - FaintPup8954123 (5)
(bye) (12)
(bye) (13)
Elusivez v2 , Plutoniz, Vpebbles, Drmd command (4)
OmgItsMonkeyy ,Just Sevy ,xR Niko ,XE LilMan (3)
(bye) (14)
(bye) (11)
Loki UMG admin/Narzly/Velarium/Versious B (6)
ImaGodARSub,PreciseRaYe,Leakin Much,Sub (7)
(bye) (10)
(bye) (15)
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2)
Axerv,HolllyDee,Presub,GeKaay (1)
MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8)
ItsKingKairos - monke boy 2 - TheLastShaqtus - FaintPup8954123 (5)
Elusivez v2 , Plutoniz, Vpebbles, Drmd command (4)
OmgItsMonkeyy ,Just Sevy ,xR Niko ,XE LilMan (3)
Loki UMG admin/Narzly/Velarium/Versious B (6)
ImaGodARSub,PreciseRaYe,Leakin Much,Sub (7)
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2)
MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8)
ItsKingKairos - monke boy 2 - TheLastShaqtus - FaintPup8954123 (5)
Loki UMG admin/Narzly/Velarium/Versious B (6)
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2)
MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8)
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2)

Semi-finals

Loki UMG admin/Narzly/Velarium/Versious B (6) L vs.
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2) W 48:35

MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8) W vs.
ItsKingKairos - monke boy 2 - TheLastShaqtus - FaintPup8954123 (5) L 33:53

Quarter-finals

Axerv,HolllyDee,Presub,GeKaay (1) L vs.
MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8) W 18:38

ImaGodARSub,PreciseRaYe,Leakin Much,Sub (7) L vs.
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2) W 31:28

ItsKingKairos - monke boy 2 - TheLastShaqtus - FaintPup8954123 (5) W vs.
Elusivez v2 , Plutoniz, Vpebbles, Drmd command (4) L 32:08

OmgItsMonkeyy ,Just Sevy ,xR Niko ,XE LilMan (3) L vs.
Loki UMG admin/Narzly/Velarium/Versious B (6) W 01:00:30

Round 1

(bye) (11) L vs.
Loki UMG admin/Narzly/Velarium/Versious B (6) W 43:18

(bye) (13) L vs.
Elusivez v2 , Plutoniz, Vpebbles, Drmd command (4) W 43:18

(bye) (15) L vs.
JGod dope, Gumply, Raytes, Kids Eat (2) W 43:18

Axerv,HolllyDee,Presub,GeKaay (1) W vs.
(bye) (16) L 43:18

ImaGodARSub,PreciseRaYe,Leakin Much,Sub (7) W vs.
(bye) (10) L 43:18

ItsKingKairos - monke boy 2 - TheLastShaqtus - FaintPup8954123 (5) W vs.
(bye) (12) L 43:18

OmgItsMonkeyy ,Just Sevy ,xR Niko ,XE LilMan (3) W vs.
(bye) (14) L 43:18

Zeeko dope,Apx Eluzion,Rxmeo Rize,DrabberElk55 (9) L vs.
MSGproMatt, AR Religion, Vane JRAG, TTanks (8) W 42:09

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20