Crazy tournament 18 people

Updated 3:17pm

None.

Round 1

B,,nnkh vs.
Fhx

D.cjbgh vs.
Gkddc

Djvdh vs.
Ahnx

Fkvgfh vs.
Bkfk

Oli vs.
Dhc

Rknch vs.
Dgdyg

Tmvdg vs.
K,.k

Oli

Dhc

Fcydyduf

Dnz x

Dhd

Fkvgfh

Bkfk

B,,nnkh

Fhx

Djvdh

Ahnx

D.cjbgh

Gkddc

Rknch

Dgdyg

Tmvdg

K,.k

Round 1

Dnz L vs.
Dhd W Fcydyduf 00:07

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20