Vfw

Updated 12:31pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

AmandaJessy
(bye)
DaleBrandon
MikeBryan
LanceSteve
(bye)
(bye)
JesseDavid
CodyDrew
(bye)
(bye)
AlexZack
RickyGary
(bye)
(bye)
JasonDusty
JesseMarc
(bye)
(bye)
ThomasRobert
JoeBobby
(bye)
(bye)
BrittWhinney
ChrisBobby
(bye)
(bye)
ChrisJason
RyanBlake
ShannonJared
(bye)
LaneLauren
AmandaJessy
A
MikeBryan
LanceSteve
B
JesseDavid
CodyDrew
C
AlexZack
RickyGary
D
JasonDusty
JesseMarc
E
ThomasRobert
JoeBobby
F
BrittWhinney
ChrisBobby
G
ChrisJason
RyanBlake
H
LaneLauren
MikeBryan
I
JesseDavid
CodyDrew
J
JasonDusty
JesseMarc
K
JoeBobby
ChrisJason
L
RyanBlake
JesseDavid
M
CodyDrew
JoeBobby
N
RyanBlake
CodyDrew
O
RyanBlake
CodyDrew
JoeBobby
CodyDrew
(bye)
DaleBrandon
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
ShannonJared
(bye)
DaleBrandon
H
LaneLauren
(bye)
G
ChrisBobby
(bye)
F
BrittWhinney
(bye)
E
ThomasRobert
(bye)
D
RickyGary
(bye)
C
AlexZack
(bye)
B
LanceSteve
ShannonJared
A
AmandaJessy
LaneLauren
ChrisBobby
BrittWhinney
ThomasRobert
RickyGary
AlexZack
LanceSteve
ShannonJared
ChrisBobby
J
JasonDusty
BrittWhinney
I
MikeBryan
AlexZack
L
ChrisJason
LanceSteve
K
JesseMarc
ChrisBobby
BrittWhinney
ChrisJason
LanceSteve
ChrisBobby
N
JoeBobby
ChrisJason
M
JesseDavid
JoeBobby
ChrisJason
JoeBobby
O
RyanBlake
JoeBobby

1st

  CodyDrew

2nd

  JoeBobby

3rd

  RyanBlake

4th

  ChrisJason

5th

  ChrisBobby

  JesseDavid

7th

  BrittWhinney

  LanceSteve

9th

  JasonDusty

  MikeBryan

  AlexZack

  JesseMarc

13th

  LaneLauren

  ThomasRobert

  RickyGary

  ShannonJared

17th

  DaleBrandon

  AmandaJessy

Final

CodyDrew W vs.
JoeBobby L 26:21

Elimination Final

JoeBobby W vs.
RyanBlake L 17:35

Elimination Semi-final

JoeBobby W vs.
ChrisJason L 13:21

Winners Final

CodyDrew W vs.
RyanBlake L 22:09

Elimination 6

ChrisBobby L vs.
JoeBobby W 13:06

ChrisJason W vs.
JesseDavid L 11:53

Elimination 5

ChrisBobby W vs.
BrittWhinney L 17:14

ChrisJason W vs.
LanceSteve L 17:01

Winners Semi-finals

JesseDavid L vs.
CodyDrew W 17:41

JoeBobby L vs.
RyanBlake W 46:56

Elimination 4

AlexZack L vs.
ChrisJason W 12:05

BrittWhinney W vs.
MikeBryan L 12:13

ChrisBobby W vs.
JasonDusty L 11:33

LanceSteve W vs.
JesseMarc L 17:20

Elimination 3

BrittWhinney W vs.
ThomasRobert L 30:00

LanceSteve W vs.
ShannonJared L 21:04

LaneLauren L vs.
ChrisBobby W 28:07

RickyGary L vs.
AlexZack W 10:41

Winners 2

ChrisJason L vs.
RyanBlake W 08:09

CodyDrew W vs.
JasonDusty L 12:10

JesseMarc L vs.
JoeBobby W 01:02:34

MikeBryan L vs.
JesseDavid W 21:45

Elimination 2

DaleBrandon L vs.
LaneLauren W 12:40

ShannonJared W vs.
AmandaJessy L 17:49

Winners 1

AmandaJessy L vs.
MikeBryan W 29:40

ChrisBobby L vs.
ChrisJason W 52:10

CodyDrew W vs.
AlexZack L 16:09

JesseMarc W vs.
ThomasRobert L 26:57

JoeBobby W vs.
BrittWhinney L 21:27

LanceSteve L vs.
JesseDavid W 21:39

RickyGary L vs.
JasonDusty W 34:07

RyanBlake W vs.
LaneLauren L 15:46

Round 1

DaleBrandon L vs.
MikeBryan W 30:34

RyanBlake W vs.
ShannonJared L 21:11

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20